Karsintaa ja harkintaa

RSS
25.8.2011 Hannele Pokka

Ministeriöissä on tällä viikolla rustattu vastauksia sekä valtioneuvoston kanslialle että valtiovarainministeriölle. Valtioneuvoston kanslia on kerännyt ministeriöiltä tietoa, miten hallitusohjelma aiotaan panna toimeen. Valtiovarainministeriö on puolestaan halunnut kommentteja maanantaina julkistamaansa ensi vuoden valtion tulo- ja menoarvioehdotukseen.

Selvää on, että laajaan hallitusohjelmaan sisältyviä hankkeita ja asioita joudutaan asettamaan tärkeysjärjestykseen. Valtioneuvoston kanslian työ tähtääkin juuri siihen, että hallitusohjelmasta poimitaan koko hallituksen kannalta tärkeät hankkeet. Hallituksen strategiset toiminta-alueet on hallitusohjelmassa jaettu kolmeen koriin: köyhyyden ja eriarvoisuuden torjumiseen, julkisen talouden tasapainottamiseen ja kestävän talouden ja kilpailukyvyn turvaamiseen.

Ympäristöministeriön strategisissa hankkeissa on paljon menossa olevien työohjelmien jatkon varmistamista. Tällaisia ovat ennen muuta toimenpiteet vesistöihin joutuvan maatalouden ravinnekuorman vähentämiseksi. Etelä-Suomen metsien suojeluohjelman jatkaminen sekä kohtuuhintaisen asuntotuotannon tukeminen. Myös energiatehokas rakentaminen on entistä ajankohtaisempi, koska energiatehokkuusmääräykset ulotetaan tällä vaalikaudella koskemaan myös korjausrakentamista. Uutta on, että erillisen ilmastolain tarpeellisuus selvitetään kiireellisesti. Ympäristöministeriön lainsäädäntöhankkeista ykkösenä on ympäristönsuojelulain uudistaminen.

Tämänkin listan toimeenpano on vähintäänkin haasteellista, sillä ensi vuoden budjetissa hallitusohjelmassa sovitut kaikki menojen leikkaukset tehdään heti, mutta menojen lisäykset vasta vaalikauden loppupuolella.

Hallitusohjelmaan sisältyy ympäristöministeriön ja muiden ministeriöiden tehtäviin kaikkiaan pari sataa ympäristön- tai luonnonsuojelua tai kestävää kehitystä koskevaa tai sivuavaa tavoitetta. Niistäkin on ympäristöministeriössä laadittu toimeenpanosuunnitelma, jota toteutetaan budjetin määrärahojen puitteissa. Odotettavissa onkin karsintaa ja harkintaa.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.