Kohtuuhintaista asumista

RSS
8.12.2017 Hannele Pokka

Kuluvana vuonna asuntorakentaminen on ollut vauhdikasta kaikissa suurissa kaupungeissa. On arvioitu, että tänä vuonna rakennetaan noin 40 000 asuntoa, joista runsas 9 000 on valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa.

Ripeä rakentamisvauhti pääkaupunkisedulla ja maakuntakeskuksissa kertoo ennen muuta siitä, että Suomi kaupungistuu yhä vauhdilla. Suomalaiset haluavat muuttaa keskustoihin parempien palveluiden ja liikenneyhteyksien äärelle.

Asuntojen hinnat ovat nousseet lisääntyneestä tarjonnasta huolimatta. Yhä useampi uusista asunnoista menee asuntosijoittajille. Sijoittajavetoisesti syntyy erityisesti pieniä asuntoja.

Tilastojen mukaan helsinkiläiskotien ahtaus ei juuri ole helpottunut. Helsinkiläiskodeissa on nyt asuintilaa henkeä kohti vain 3,6 neliömetriä enemmän kuin 1980-luvun lopussa. Samaan aikaan syrjäseutujen asumisväljyys kasvaa. Syynä ei kuitenkaan ole isommat omakotitalot vaan muuttotappio.

Pari vuotta sitten säädettiin ns. lyhyt korkotukimalli, jossa kohtuuhintaisten asuntojen rakentaja voi vapautua valtion tukemalle asuntorakentamiselle asetetuista rajoituksista kymmenessä vuodessa. Uusi laki on tuonut alalle uusia toimijoita ja osaltaan lisännyt kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa. Käytössä edelleen oleva pitkä korkotukijärjestelmä, jossa rajoitukset ovat voimassa 40 vuotta, on sekin uudistettavana. Tavoitteena on parantaa järjestelmän houkuttelevuutta tämän tuotannon lisäämiseksi.

ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahti sai äskettäin valmiiksi selvityksen osuuskuntamallin tarjoamista mahdollisuuksista asuntorakentamiseen. Osuuskunnat ovat muualla Euroopassa varsin laajasti käytössä oleva malli, meillä asunto- osakeyhtiöt.

Selvää on, että kohtuuhintaisten asuntojen rakentamiseen tarvittaisiin uusia, toimivia ratkaisuja. Muutoin julkisista varoista, eli veronmaksajien kukkarosta, maksettava, nykyisellään runsaan 2 miljardin suuruinen asumistuki uhkaa vain paisua.
 

Kirjoittaja on editoinut tekstiä 11.12.2017.

Kommentit (3 kommenttia)
Phil
10.12.2017
klo 9.45
Tämä lause: Lisääntyneellä asuntotuotannolla ei ole ollut vaikutusta asuntojen hintoihin, vaikka aina sanotaan, että lisätarjonta laskee hintoja. Voisiko tätä avata ja perusteella vähän lisää?
Hannele Pokka
12.12.2017
klo 10.43
Tekstin muotoilu oli epätarkka ja olen korjannut sitä 11.12. Tarkoitin sanoa, että asuntojen hinnat ovat nousseet lisääntyneestä tarjonnasta huolimatta.
Tuomas
13.12.2017
klo 10.48
Yksi parannus olisi varainsiirtoveron poisto. Varainsiirtovero aiheuttaa merkittävää kitkaa asuntomarkkinoille, ja syntyvät hyvinvointitappiot heijastuvat takaisin asumisen hintaan. Ihmiset asuvat "väärissä" asunnoissa, ja vastaavasti "oikeaa" asuntoa
on vaikeampi löytää. Budjetissa varainsiirtoveron voisi aivan hyvin korvata kiinteistöveron korotuksella.