Kollaja

RSS
7.1.2014 Hannele Pokka
Joulun välipäivinä  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antoi lausuntonsa Pohjolan Voima Oy:lle Kollajan altaan rakentamissuunnitelman vaikutuksista alueen Natura-suojelukohteisiin. PPOELY:n mielestä suunnitelma ei heikennä alueen luontoarvoja. Virasto oli kuitenkin erimielinen lopputuloksesta, sillä asian esittelijä jätti eriävän mielipiteen.

Edellisen Kollaja-suunnitelman ELY-keskus tyrmäsi Natura-ssäännösten vastaisena muutama vuosi sitten. Tämän jälkeen voimayhtiössä on valmisteltu uusi rakentamissuunnitelma, jossa on etsitty keinoja rakentaa mahdollisimman luonnonmukainen säännöstelyallas. Altaalla yhtiö haluaa tehostaa i vesivoiman tuotantoa Iijoessa. Vesivoima on tärkeää säätövoimana.

Nyt on ennätetty kysyä, onko Kollaja tulossa uudestaan. Näin välttämättä ei ole käymässä.
Iijoen keskiosat suojeltiin koskiensuojelulailla 1980-luvun lopulla. Lailla haluttiin panna piste Kollajan rakentamiselle. Mikäli Kollaja halutaan rakentaa, se edellyttää, että eduskunnan enemmistö haluaa muuttaa  koskiensuojelulakia.

Jo ikuisuuskysymykseksi muuttunut Kollajan allas on ajoittain nostettu esille poliittisessa keskustelussa. Todellista poliittista tahtoa asian eteenpäin viemiseen ei ole kuitenkaan löytynyt. Nykyisen hallituksen ohjelmaan on kirjattu, ettei koskiensuojelulakia muuteta.
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.