Kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen?

RSS
11.3.2016 Hannele Pokka

Mitä tarkoittaa, jos kunnallisvalituksesta siirrytään hallintovalitukseen? Lyheneekö kaavojen käsittely? Vähenevätkö valitukset? Nämä asiat lienevät taustalla, kun pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan tuli kirjaus selvittää kaavoitusasioissa siirtyminen kunnallisvalituksesta hallintovalitukseen. Nyt selvitys on valmistunut. Ympäristöministeriön tilaaman selvityksen laati professori Erja Mäkinen Vaasan yliopistosta.

Kunnallisvalituksen muuttaminen kaava-asioissa hallintovalitukseksi rajoittaisi valittamaan oikeutettuja siten, että valittaa saisi vain asianosainen, eivät kaikki kunnan jäsenet.

Toimisiko muutos hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti eli valitusprosessit lyhenisivät? Selvityksen tekijän mielestä näin ei käytännössä kävisi.

Kunnallisvalituksessa valituksen tekijän määritteleminen on helppoa: riittää, kun on kunnan jäsen. Hallintovalituksessa tuomioistuimet joutuisivat kaavalajeittain (maakuntakaavat, kuntakaavat) arvioimaan, onko valittaja asianosainen. Selvityksen tekijä arvioi, että alkuun siitä aiheutuisi aikaa vieviä tulkintaongelmia ennen kuin oikeuskäytäntö vakiintuisi.

Selvityshenkilön mielestä kunnallisvalituksen muuttaminen kaavoissa hallintovalitukseksi olisi kunnan itsehallinnon valvonnan kannalta merkittävä muutos. Kunnan jäsenen valitusoikeuden on katsottu tehostavan laillisuutta kunnan toiminnassa. Kaavoitusasiat ovat tärkeä kunnallisen toiminnan ala, johon kunnan jäsenellä voi olla intressiä, vaikkei kaava koskisikaan häntä välittömästi. Onhan kaavaratkaisuilla usein laajalti vaikutusta ihmisten arkeen ja elinympäristöön.

Hallitusohjelmassa on toki kirjattu muutakin, jonka tavoitteena on kaavoituksen sujuvoittaminen. Tällainen, muun ohella, on maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa jatkovalitus hallinto-oikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen olisi mahdollista vain muutoksenhakuluvalla. Asiaa koskeva hallituksen esitys valmistuu ensi syksynä.

Selvityksen tekijälle on syytä antaa kiitos selkeästä raportista. Raportti menee jatkokeskusteluun poliittisen johdon kanssa, joten tässä vaiheessa voin vain sanoa, että perästä kuuluu.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.