Luova käytännössä

RSS
16.5.2018 Hannele Pokka

Parhaillaan eduskunnan valiokunnissa kansanedustajat pohtivat, millainen virasto sote- ja maakuntauudistuksen kyljessä toteutettava valtion lupa- ja valvontavirasto Luova tulee olemaan. Samaan aikaan virkamiehet eri ministeriöistä ja virastoista kokoontuvat joka viikko työryhmiin ja niiden alaryhmiin valmistelemaan uuden viraston toimeenpanoa. Kun kansanedustajat pähkäilevät, onko Luovassa ympäristöasioiden yleisen edun valvonta järjestetty asianmukaisesti, virkamiehet miettivät, miten uusi virasto tulisi käytännössä toimimaan.

Selvää on, että uuden viraston henkilöstö luo virastolle hengen ja työtavat. Nyt rakennetaan uudelle toimijalle kivijalkaa; ministeriöt yhdessä aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja Valviran henkilöstön kanssa. Kaikki ovat yhtä mieltä siitä, että uusi virasto tarvitsee uuden toimintakulttuuriin. Jotta näin oikeasti tapahtuu, muutostyöhön on kutsuttu mukaan monesta reformityöstä tuttu Sitra.

Luova tulee olemaan kohtuullisen iso virasto. Jos Luova aloittaisi vuoden 2019 alusta, sen nettobudjetti olisi noin 80 miljoonaa euroa. Henkilötyövuosia sinne olisi siirtynyt kaikkiaan noin 1600 kahdeksan ministeriön toimialueelta. Suurimman ryhmän Luovassa muodostaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisista virastoista siirtyvät henkilöt, yhteensä noin 700 henkilötyövuotta. Ympäristöhallinnosta, nykyisistä ely-keskuksista ja aluehallintovirastoista siirtyy Luovaan arviolta 500 henkilötyövuotta. Henkilötarkkuudella virastoon siirtyvien määrä ei ole vielä tiedossa, koska henkilökysymyksiin päästään paneutumaan vasta sen jälkeen, kun laki Luovasta on hyväksytty eduskunnassa.

Ympäristöhallinnossa ympäristötehtävien kokoamista nykyisistä aluehallintovirastoista ja elyistä yhteen valtakunnalliseen virastoon on pidetty hyvänä asiana. Ympäristövaikutusten arviointia, luonnonsuojelun viranomaistehtäviä, ympäristölupia ja niiden valvontaa hoidetaan jatkossa Luovassa. Ympäristöasioiden edistämiseen liittyvät asiat ovat maakuntien tehtävänä. Valtakunnallinen virasto mahdollistaa erikoistumisen ja osaamisen kehittämisen paremmin kuin nykyinen hajanainen valtion alueellinen ympäristöhallinto, joka koostuu 13:n ely-keskuksen ympäristövastuualueista ja neljästä ympäristö- ja vesitalouslupia käsittelevästä aluehallintovirastosta.

Luova tulee toimimaan usealla paikkakunnalla, sillä hallitus on linjannut, että virkamiehet voivat jäädä työskentelemään nykyisille sijaintipaikoilleen. Hallitus päätti myös, ettei Luovalle tule pääkonttoria. Käytännössä tämä tarkoittanee, että uuden viraston pääjohtaja esikuntineen työskentelee jossakin Luovan toimipisteessä.

Hyvä yhteistyö Luovan, maakuntien ja kuntien välillä on välttämätöntä. Kaikissa näissä hoidetaan myös ympäristötehtäviä. On myös hyvä pitää mielessä, että ympäristön käyttöön liittyviä päätöksiä tehdään Luovan perustamisen jälkeenkin monessa muussakin valtion virastossa. Kaivosluvista päätetään Tukesissa. Liikennehallinnon viranomaistehtäviä kuten teiden, ratojen ja vesiväylien rakentamisasioita keskitetään perusteilla olevaan Väylävirastoon. Tätä taustaa vasten vielä on matkaa elinkeinoelämän hellimään malliin: kaikki toiminnanharjoittajan tarvitsemat luvat yhdellä hakemuksella ja yhdellä päätöksellä.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.