Ministeri linjasi hajajätevesistä

RSS
18.12.2014 Hannele Pokka

Haja-asutusalueen jätevedet ovat syksyn aikana puhuttaneet. Sen jälkeen, kun uusi ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen kertoi linjaavansa asiaa syksyn aikana, uudet jätevesihankkeet käytännössä pysähtyivät. Jäätiin odottamaan, mitä ministeri linjaa.

Eduskunta muutti viime vaalikauden lopussa 2000-luvun alkupuolelta voimassa ollutta jätevesiasetusta, koska sääntelyyn haluttiin lievennyksinä. Koko vanha asetus kumottiin ja jätevesimääräykset nostettiin ympäristönsuojelulakiin. Määräyksiä lievennettiin merkittävästi. Lisäksi 68 vuotta täyttäneet saivat kokonaan vapautuksen jätevesiremontista. Haja-asutusalueen asukkaille annettiin myös lisää aikaa saattaa kiinteistönsä jätevesijärjestelmä lain edellytysten mukaiseksi. Tämä määräaika on päättymässä maaliskuussa 2016. Eduskunta varasi jätevesineuvontaan rahaa aina vuoteen 2015 saakka. Uusiin jätevesimääräyksiin sorvattiin vielä pykälä, eräänlaiseksi varaventtiiliksi, jonka mukaan kiinteistönomistaja voi pakottavista syistä hakea kunnalta lykkäystä muutosten tekemiseen. Pakottavat syyt on kirjoitettu perustelujen mukaan varsin avariksi. Jatkoajan voi saada viideksi vuodeksi kerrallaan.

Hitaan alun jälkeen jätevesijärjestelmiä on uudistettu 4000 - 5000 kiinteistön tahdissa. Lisäksi osa maaseudun asukkaista on päässyt kunnalliseen viemäriin. Silti Suomen ympäristökeskuksen tuoreen arvion mukaan jätevesiremontti on tekemättä arviolta noin puolelta eli 120 000 kiinteistöltä.

Tänään ministeri linjasi, miten tästä eteenpäin. Haja-asutuksen jätevesiä koskevan asetuksen voimaantuloa lykätään kahdella vuodella eli vuoteen 2018. Asiaa koskevan asetuksen valmistelu aloitetaan ympäristöministeriössä. Päätöksen asiasta tekee valtioneuvosto.

Tämän lisäksi ministeri päätti käynnistää lainvalmistelun, jolla on tarkoitus vielä miettiä kertaalleen jätevesisäännösten sisältöä ja niihin vielä tarvittavia lievennyksinä. Jatkotyön yhteydessä on tarkoitus selvittää myös oikeusturvakysymyksiä. Kymmenet tuhannet hajakiinteistöjen omistajat kun ovat jo tehneet vaaditut muutokset jätevesien käsittelyyn.

Ministeri aikoo asettaa lainvalmisteluryhmän ensi tammikuussa. Ehdotukset valmistunevat niin, että ne ovat seuraavan hallituksen käytettävissä mahdollisia muutoksia varten.

Kommentit (1 kommenttia)
Rakennusinsinööri
16.1.2015
klo 19.36
Hyvä Grahn-Laasonen, järki on voittanut!