Mittavin urakka vielä edessä?

RSS
11.12.2009 Hannele Pokka

Ympäristöhallinnon mittava urakka ensimmäisten vesienhoitosuunnitelmien valmistelemiseksi saatiin eilen hienosti päätökseen, kun valtioneuvosto hyväksyi seitsemän Manner-Suomen vesienhoitosuunnitelmaa. Suunnitelmien laatiminen on ollut melkoinen ponnistus alueellisissa ympäristökeskuksissa, vesienhoitoalueilla, Suomen ympäristökeskuksessa ja täällä ympäristöministeriössä. Se on tietysti vaatinut paljon työtä myös kaikilta niiltä viranomaisilta ja sidosryhmiltä, jotka ovat osallistuneet yhteistyöryhmien toimintaan tai antaneet muulla tavalla panosta suunnitelmien valmisteluun.

Nyt kun suunnitelmat ovat valmiita, voimme hyvällä syyllä olla ylpeitä niistä. Suunnitelmat on laadittu hyvin monipuolisella asiantuntemuksella. Meillä on kattava tieto Suomen vesien tilasta, tavoitteet on asetettu sekä määritelty millä toimilla ja keinoilla tavoitteet aiotaan saavuttaa.

Työ ei kuitenkaan lopu tähän. Oikeastaan mittavin urakka on vasta alkamassa. Vesienhoidon suunnitelmille tarvitaan realistinen toteuttamissuunnitelma ja –aikataulu.

Tämä työ on tarkoitus aloittaa heti ensi vuoden alussa.

Valtioneuvostokin edellytti eiliseen päätökseen liittyvässä lausumassaan, että vesienhoitosuunnitelmien toteuttamiseksi laaditaan 31.12.2010 mennessä laajapohjaisena yhteistyönä vesienhoidon toteutusohjelma, jolla luodaan myös valmiuksia kauden 2016 - 2021 vesienhoitosuunnitelmien valmistelulle.

Se on tiedossa, että toimia tarvitaan maatalouden päästöjen vähentämiseksi, jotta vesistöjen rehevöityminen voidaan estää. Tällä saralla työ on pitkäjänteistä, eikä tuloksia välttämättä näe heti seuraavana vuonna.

Oman lisänsä toteuttamisen keinoihin tuo emeritus kansliapäällikkö Lauri Tarasti, joka jättää mietelmänsä, miten haja-asutusalueiden jätevesiasiat pitäisi järjestää. Selvitysmies Tarasti luovuttaa raporttinsa ympäristöministeri Paula Lehtomäelle ensi maanantaiaamuna. Etukäteen on tiedossa, että Tarasti on kuunnellut hartaasti syksyn aikana toimijoita ja maaseudun asukkaita.

Vuonna 2004 ympäristöministeri Ja Erik Enestamin hyväksymä asetus on herättänyt lähes yhtä kiivasta keskustelua kentällä kuin 1990-luvulla Natura. Asetuksen toimeenpano ei myöskään ole sujunut aikoinaan suunnitellulla tavalla. Asetuksen määräykset tulevat voimaan kymmenen vuoden siirtymäajan päätyttyä eli vuonna 2014.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.