Napajäät sulavat vauhdilla

RSS
20.9.2012 Hannele Pokka
Pohjoisen Jäämeren merijää sulaa vauhdilla. Amerikkalaisen tutkimuslaitoksen NSIDC:n (National Snow and Ice Data Center) mukaan elokuussa pohjoisen napa-alueen merijään keskimääräinen laajuus oli vuonna 1979 alkaneen satelliittimittaushistorian toiseksi pienin. Vain vuonna 2007 jään pinta-ala oli elokuussa pienempi kuin nyt. Jos merijään pinta-alaa verrataan vuosien 1979-2000 keskiarvoon, ollaan jo kolmanneksen viime vuosisadan lukujen alapuolella.

Tällä napajäiden sulamisvauhdilla pohjoinen meritie muuttuu jäättömäksi niin, että pohjoinen meritie Euroopasta Aasiaan saattaa varsin pian avautua kauppamerenkululle. Teollisuutta ja varustamoja asia kiinnostaa suuresti, sillä Koillisväylä lyhentäisi laivamatkan Euroopan ja Aasian välillä jopa kolmanneksella.

Arktisen meriliikenteen lisääntymiseen liittyy kuitenkin myös suuria riskejä. Öljyonnettomuus voi tuhota arktisen luonnon vuosikymmeniksi. Pääosin Siperian rannikkoa myötäilevältä Koillisväylältä puuttuu vielä lähes kaikki kaupallisen merenkulun tarvitsemat palvelut kuten sää- ja navigointipalvelut, öljyonnettomuuksien torjuntaan tarvittavat alukset ja laitteet. Haasteena on myös Venäjä, miten siellä oikeasti suhtaudutaan Koillisväylän avaamiseen kansainväliselle kaupalliselle liikenteelle. Selvää on, että suomalaisilla on runsaasti alan osaamista ja hyviä käytäntöjä, jotka on hankittu Itämeren liikenteestä, samoin öljytorjuntavalmiuksien kehittämisestä ja jäänmurtajien rakentamisesta.

Arktisen alueen nopeat muutokset edellyttävät kaikilta arktisten maiden hallituksilta ja alueelle suuntaavilta yrityksiltä kykyä toiminnan riskien arvioimiseen ja hallintaan. Tänään Rovaniemellä kokoontuva valtiosihteeri Olli-Pekka Heinosen johtama Arktinen neuvottelukunta pohtii, millaisia käytännön tavoitteita Suomella arktisen yhteistyön suhteen on. Valtioneuvoston kansliassa ajatellaan, että pari vuotta sitten laaditun arktisen strategian päivittäminen ei riitä. Tarvitaan selkeät linjaukset, mitä Suomi arktisessa yhteistyössä tavoittelee.
 
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.