Oikeuskansleri Talvivaarasta

RSS
27.2.2014 Hannele Pokka
Tänään antamassa päätöksessään oikeuskansleri Jaakko Jonkka katsoo, ettei Kainuun ELY-keskus käyttänyt Talvivaaran kaivoksen  asiassa toimivaltaansa riittävän ajoissa ja tehokkaasti. Ely-keskus ei ole rikkonut lakia, mutta ei ole myöskään toiminut niin kuin hyvässä hallinnossa tulisi toimia.

Päätöksen perusteella selviää, että oikeuskansleri on myös tarkkaan seurannut, mihin toimiin ympäristöministeriössä , ELy-keskusta ohjaavana ministeriönä on jo ryhdytty. Hän esittää myös lisätoivomuksia valvonnan kehittämisestä.
Oikeuskansleri antoi päätöksensä asiasta tehtyjen kantelujen pohjalta. Kantelut koskevat runsas vuosi sitten tapahtuneen kaivoksen kipsisakkaan altaan vuotoa.

Oikeuskanslerin linjaukset ovat samansuuntaisia kuin Onnettomuustutkintakeskuksen  Talvivaaran vuotoa koskeneessa raportissa, joka julkistettiin pari viikkoa sitten. Samat havainnot sisältyivät myös ympäristöministeriön kipsisakka-altaan vuodon jälkeen tuoreeltaan tilaamaan selvitykseen.

Oikeuskanslerin johtopäätökset ovat tervetulleita. Ympäristölupien valvonnassa parantamisen varaa ympäristöhallinnolla varmasti yhä on. Valvontaohjeen päivittäminen tulee ministeriössä kevään aikana joka tapauksessa työn alle, koska ympäristönsuojelulain uudistaminen on parhaillaan eduskunnan käsittelyssä. Tässä yhteydessä  voidaan ottaa huomioon myös oikeuskanslerin esittämät näkemykset.
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.