Osahankkeista kokonaistarkasteluun

RSS
9.5.2012 Hannele Pokka
Aluehallintovirastojen ympäristöjohtajat lähettivät äskettäin kirjeen ympäristöministeriölle. Siinä he kritisoivat mm. kaivosyritysten toimintatapaa, jossa kaivoshanketta viedään osahankkeina eteenpäin. He sanovat lupaviranomaisille osahankkeistaminen tietää useita päällekkäisiä ja limittäisiä lupien käsittelyjä.

Tuore tähän asiaan liittyvä tapaus on Raahen kultakaivos, jossa kaivosyhtiön saamasta luvasta puuttui purkuputken rakentaminen. Purkuputkella on tarkoitus vähentää kaivoksen vesistöhaittoja. Putkiasia palautettiin valitusten johdosta uudestaan lupavirastolle. Tehdas sen sijaan pääsi saamansa luvan perusteella aloittamaan toimintansa. Purkuputken puuttuessa tilapäisratkaisuna jätevesiä on kerätty altaisiin, jotka nyt kevään tulvavesien myötä ovat alkaneet täyttyä. Estääkseen suuremmat vahingot Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi kaivosyritykselle tänään luvan tyhjentää altaita luonnonvesiin.

ELYt ja AVIt hoitavat erittäin vastuullista työtä yksittäisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioijina, luvittajina ja valvojina.

Ympäristöministeriön tehtävä on katsoa, onko lainsäädäntö ja muut ministeriön määräykset ajan tasalla. Käynnissä olevan ympäristönsuojelulain uudistamisen yhteydessä tullaan miettimään lain säännösten uudistamistarpeita myös kaivosteollisuuden hankkeiden kannalta. Ministeriössä on käynnissä yhteistyössä työvoima- ja elinkeinoministeriön kanssa kaivostoiminnan ympäristönvaikutusten arviointia koskevan ohjeen päivittäminen. Myös YVA-lainsäädännön mahdollisia muutostarpeita arvioidaan YSL-hankkeen yhteydessä.
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.