Pilotti

RSS
24.4.2014 Hannele Pokka

Ympäristöministeriö tekee MetsäGroupin perusteilla olevasta uudesta biotuotetehtaasta pilotin, jossa testataan, miten hyvällä viranomaisten ja toiminnanharjoittajan yhteistyöllä voidaan lyhentää ympäristönvaikutusten arvioinnin ja ympäristöluvan käsittelyaikaa.

Pilottihanke on tarpeen, että tiedetään, miten hallituksen rakennepoliittisessa ohjelmassaan linjaamat tavoitteet lupakäsittelyjen sujuvoittamisesta käytännössä toteutuvat. Hallitus on edellyttänyt, että viranomaiset ovat aktiivisia, kun ympäristölupaa koskeva hanke käynnistyy ja pyrkivät neuvottelemalla toiminnanharjoittajan kanssa huolehtimaan siitä, että lupakäsittely ja muut hankkeen mahdollisesti edellyttämät viranomaishyväksynnät menevät eteenpäin sujuvasti. Asia on ohjeistettu kaikille ELY:jne ja AVI:ien ympäristövastuualueille.

Jatkossa meilläkin keskusteltaneen EU:n energia infraa koskevan asetuksen hengessä, tulisiko hyväksyntöjen ja lupien käsittelylle asettaa myös määräaika. Sitä ennen olisi kuitenkin syytä pohtia, tarvitaanko kaikkeen siihen, mihin nykyään vaaditaan ympäristölupa, oikeasti lupa. Vai riittäisikö rekisteröinti- tai ilmoitusmenettelyyn? Asiaa pohditaan parhaillaan ympäristöministeriössä ympäristönsuojelulain uudistustyön yhteydessä.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.