Poikkeustilassa

RSS
24.5.2013 Hannele Pokka
Kaivosyhtiö Talvivaara elää jatkuvassa poikkeustilassa. Kainuun ELY-keskus on vastaanottanut perä jälkeen yhtiön kirjeitä, joissa yritys on ilmoittanut juoksuttavansa kaivosalueen vesiä luontoon poiketen sille määrätystä luvasta ja sen ehdoista. Yhtiö on myös näitä poikkeuslupia saanut. Parhaillaankin vettä juoksutetaan kaivosalueelta luontoon. Tällä kertaa syynä on nähtävästi patoturvallisuus: yhtiön tilapäisten patojen taakse on kertynyt liikaa vettä.

Paikallinen väestö kysyy oikeutetusti, milloin Talvivaarassa päästään normaalitilaan. Ja miten luonnolle ja asukkaille aiheutetut vahingot korvataan. Jälkimmäisessä asiassa yhtiö toimisi viisaasti, jos se maksaisi korvaukset aiheuttamastaan vahingosta vapaaehtoisesti.

Normaalitilaan pääseminen edellyttää sitä, että yhtiön vesien hallinta on kunnossa. Ensi vaiheessa odotetaan Oululta, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta Talvivaaran uutta lupapäätöstä. Asia on ollut vireillä ja pari vuotta. Yhtiön asiat ovat käytännössä olleet niin haastavat, että aluehallintoviraston lupakäsittelijät ovat ilmeisesti joutuneet useamman kerran katsomaan koko jutun uudestaan. Nyt olisi korkea aika saada päätös. Päätös kumoaisi poikkeusluvat ja yritys joutuisi sopeuttamaan toimintansa uuden luvan ehtojen mukaiseksi.
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.