Priorisointia

RSS
21.12.2011 Hannele Pokka

Jouluviikolla saatiin päätökseen strategiset ja toiminnalliset tuloskeskustelut aluehallinnon ja ministeriöiden välillä. Kuuden ministeriön asioita hoitavilla 15 ELY-keskuksilla on taas tiukan talouden vuosi edessään. Tästä vuodesta ELY-keskukset suoriutuivat säällisesti., mutta ensi vuodesta on tulossa entistä haastavampi, kun hallitusneuvotteluissa sovitut lisämenoleikkaukset pitää toteuttaa ja samanaikaisesti toimeenpanna vanhoja tuottavuustavoitteita henkilöstöä vähentämällä.

Maan talouteen ennustetaan heikompia aikoja. Jotkut puhuvat jo nollakasvuvuodesta. Maan eri alueiden kehitys näyttää kuitenkin kulkevan jossain määrin eri tahtia. Siinä missä etelän kasvukeskuksissa lasketaan, paljonko suomalaiset uskaltavat kuluttaa ja ylläpitää kotimarkkinoilla työllisyyttä, pohjoisessa Suomessa taloudelliset näkymät arvioidaan yhä kohtuullisiksi, jopa hyviksi. Nopeasti kasvava kaivosteollisuus ja muu pohjoisessa virinnyt taloudellinen toimeliaisuus on tuonut työtä ja toimintaa yrityksille ja alueen asukkaille.

Aluehallinnon tulosneuvotteluissa sekä työvoima- ja elinkeinoministeriö että ympäristöministeriö olivatkin samalla kannalla, että säästöistä huolimatta kasvavan kaivosteollisuuden viranomaistehtävien hoitamiseen on pakko satsata niillä alueilla, joissa tarve on suurin. Niin kaivostoiminnan ympäristöasiat samoin kuin toiminnan vaikutusten arviointi ja luvitus pitää pystyä hoitamaan mahdollisimman mallikkaasti. Nyt priorisoidaan, mutta ensin vietetään rauhallinen joulu.

Hyvää joulua toivotan minäkin sekä onnellista uutta vuotta 2012.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.