Puukerrostalojen Suomi toteutuu talo kerrallaan

RSS
26.2.2019 Hannele Pokka

Suomessa on vahva puurakentamisen perinne ja hyvä osaamispohja. Pientalot on meillä perinteisesti tehty puusta, mutta kerrostaloiksi puu ei juuri ole kelvannut.

Rakennusala on ollut tunnettu siitä, että asiat tehdään mieluummin niin kuin ennenkin. Betoni on tuttu materiaali. Miksi sitä vaihtamaan? Myös pelastusala on suhtautunut puukerrostaloihin varauksella. Aina on löytynyt alalta niitä, jotka todistavat, että puukerrostalo saattaa palaa.

Onko Suomessa tapahtunut muutos? Onko puulle löytynyt rakentajansa ja käyttäjänsä myös kaupungeista? Olemmeko mukana puutalobuumissa, joka on maailmanlaajuinen ilmiö? Puisia kerrostaloja rakennetaan suurkaupungeissa kuten Lontoossa, Tukholmassa, Oslossa, Wienissä ja Montrealissa. Tätä mietin perjantaina, kun kävelin muiden harjannostajaisvieraiden perässä Rovaniemellä opiskelijoille rakennetun seitsenkerroksisen puutalon käytäviä. Rakennus taitaa olla ensimmäinen puukerrostalo Rovaniemellä.

Asenteet puurakentamista kohtaan ovat meillä Suomessakin muuttumassa. Sekä puuelementtitehtaita että puukerrostaloja on viime aikoina noussut kiivaaseen tahtiin. Puisille päiväkodeille ja kouluille on kysyntää. Puutalossa kun on hyvä sisäilma. Ilmastoasioiden näkökulmasta puutalo on hiilivarasto niin kauan kuin se seisoo paikallaan – tavallisesti kymmeniä, jopa satoja vuosia.

Suomen kansallinen energia- ja ilmastostrategia tähtää rakennusmateriaalien hiilijalanjäljen pienentämiseen. Puurakentamisen vieminen eteenpäin on ollut Sipilän hallituksen kärkihanke ja ympäristöministeriö on hallinnoinut puurakentamisen ohjelmaa, joka jatkuu ainakin vuoteen 2021. Pääpaino on teollisten rakentamisen ratkaisujen edistämisessä, painopisteenä kaupunkimainen rakentaminen.

Pahimmat pullonkaulat puurakentamisessa ovat osaamisvaje ja ennakkoluulot. Ennakkoluuloja voidaan hälventää kertomalla läpinäkyvästi käynnissä olevista ja toteutuneista puurakennushankkeista. Osaaminen karttuu sitä myötä, kun puukerrostalojen määrä lisääntyy. Selvää on, että osaajien – niin suunnittelijoiden kuin rakentajienkin – koulutukseen on satsattava.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.