Riitta Rainio ryhtyy selvittämään

RSS
5.7.2012 Hannele Pokka
Valtiovarainministeriön johdolla laaditaan parhaillaan selontekoa valtion aluehallintouudistuksen ns. ALKU-hankkeen onnistumisesta. Tämän työn yhteydessä on noussut esille ajatus, voitaisiinko ympäristöhallinnon voimavaroja vahvistaa yhdistämällä ELY:jen ja AVI:ien ympäristötehtäviä.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta asetti puolestaan aivan äskettäin selvitysmiehen, Rauno Saaren arvioimaan ELY-keskusten tehtäviä ja roolia. Taustana tässä työssä on ELY-keskusten voimakkaasti vähenevät toimintamenot.
Hallitus on ohjelmassaan sitoutunut kehittämään valtion aluehallintoa nykyrakenteen ja määrän pohjalta. Hallitusohjelma sisältää myös kirjauksen ympäristöhallinnon resurssien turvaamisesta.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi myös, että ympäristöministeriö asettaa oman selvityshenkilön erikseen selvittämään, olisiko ympäristöhallinnonresurssien ja toiminnan laadun kannalta tarpeellista yhdistää ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen ympäristötehtävät samaan organisaatioon.

Selvitystyön vastaanottanut ympäristöministeriön entinen hallintojohtaja Riitta Rainio sai tänään ministeri Ville Niinistöltä tehtäväkseen selvittää eri vaihtoehtoja, miten ympäristöhallinnon tuloksellinen työ ja voimavarat voidaan parhaiten turvata. Selvityksensä pohjalta hän tulee esittämään omat suosituksensa. Ympäristöhallintoa koskeva selvitystyö tullaan tehdään tiiviissä vuorovaikutuksessa selvitysmies Saaren kanssa.

Täällä ympäristöministeriössä näemme Rauno Saaren ja myös Riitta Rainion työn äärimmäisen tärkeänä. Aluehallinto on lakien ja ministeriön päätösten toimeenpanija ja kansalaisille lähin linkki ministeriöiden päätöksentekoon. Aluehallinnon voimavaroista on viime kuukausien aikana käyty vilkasta keskustelua. Toivomme, että selvitystyö auttaa vahvistamaan aluehallinnon toimintaedellytyksiä ja erityisesti täällä meillä, että alueellinen ympäristöhalllinto kykenee mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti hoitamaan lakisääteiset tehtävänsä.
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.