Silkkitie on kiinalainen juttu

RSS
2.5.2019 Hannele Pokka

Kiina on mahtimaa, jolla on tänä päivänä tahtoa ja kykyä olla suurta kokoaan vieläkin suurempi. Tällainen johtopäätös oli helppo tehdä, kun osallistuin viime viikolla Kiinan presidentti Xi Jinpingin järjestämässä Belt and Road (Silkkitie) konferensiin. Konferenssi, johon monet valtiot osallistuivat päämiestasolla, oli järjestyksessä toinen. Itse osallistuin ympäristöasioita käsittelevään teematapahtumaan.

Käytännössä Silkkitie aloite on tarkoittanut sitä, että kiinalaista rahaa on virrannut erityisesti infrastruktuuri-investointeihin Keski-Aasian köyhille maille. Silkkitie ei kuitenkaan rajoitu vain historiallisiin alueisiin Aasiasta Eurooppaan, vaan aloitteella on arktinen ulottuvuutensa ja vahva kytkentä Afrikkaan.

Kiinan Silkkitiehankkeita on arvosteltu siitä, ettei se ole toistaiseksi ollut erityisen vihreä. Hankkeet ovat olleet pääasiassa uusien hiilivoimaloiden rakentamisprojekteja. Ehkä tästäkin syytä Kiina oli halunnut tuoda ympäristöasiat näyttävästi asialistalle. Tekemistä niissä riittääkin. Ja jo pelkästään Kiinassa.

On myös tärkeää, että Kiina noudattaa sääntöpohjaista kansainvälistä järjestystä ja monenkeskisen yhteistyön toimintatapoja ja kriteereitä Silkkitiehankkeita valittaessa ja rahoitettaessa.

Jos Kiinan itselleen asettamat tavoitteet toteutuvat, on hyvin mahdollista, että Kiina lunastaa sille asetetut korkeat ympäristöpoliittiset tavoitteet. Tämä kuitenkin edellyttää mittavaa talouden rakenteiden uudistamista ja siirtymistä puhtaisiin energiamuotoihin.

Kiinan hallintoa on äskettäin uudistettu siten, että se pystyisi paremmin vastaamaan ympäristöhaasteisiin. Yhtenä osoituksena tästä on viime vuonna perustettu jättimäinen ympäristöasioiden ministeriö, jonne on siirretty usean muun ministeriön ja viraston tonteilta ympäristönsuojelullisia tehtäviä. Moni pitää tehtävien keskittämistä selvänä viestinä siitä, että Kiina on ilmasto- ja ympäristönsuojelun suhteen tosissaan.

Kiina on myös kieltänyt ulkomaisten jätteiden kuten muoviroskan tuomisen Kiinaan. Päätös on pannut vauhtia muun muassa Euroopan unionissa jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen.

Ympäristökestävyyden edistämiselle on Kiinassa todellinen tarve. Niin kuin koko maailmassa. Aika on vain käymässä vähiin.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.