Suomi on kansainvälisesti tunnettu öljyntorjuntaosaaja

RSS
12.3.2018 Hannele Pokka

Perämerellä Oulun edustalla järjestettiin viime viikolla kansainvälinen arktinen öljyntorjunnanharjoitus. Harjoituksen ohella Oulussa pidettiin myös seminaari, joka keskittyi arktisten alueiden ympäristön pilaantumisen torjuntaan.

Oulu näytti kansainvälisille vieraille parhaat puolensa. Pakkasta oli sopivasti, lunta riittävästi ja maaliskuinen aurinko paistoi täydeltä terältä.

Seminaarissa venäläisen ympäristöaktivistin puheenvuoro hiljensi kuulijat. Puhujalla oli vaikuttava kuvasarja viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana tapahtuneista vakavista öljyvuodoista Komin tasavallassa. Kuvissa paikalliset asukkaat lapioivat öljyä kotirannoiltaan. Näimme kuvia ruostuneista öljyputkista, mutta emme yhtään kuvaa, joissa vahingon aiheuttaneet yhtiöt olisivat olleet tositoimissa öljyä keräämässä.

Oulun tapahtumat olivat osa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajakauden ohjelmaa. Viisi vuotta sitten Kiirunassa Arktiset maat solmivat sopimuksen öljyntorjunnasta ja Oulun harjoitus oli osa sopimuksen toimeenpanoa.

Arktisten alueiden ympäristöriskit ovat kasvaneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Kansainvälisellä yhteistyöllä luodaan edellytykset meriympäristön suojelemiseksi öljypäästöiltä.

Suomalainen jääosaaminen kiinnostaa arktisia kumppaneitamme niin lännessä kuin idässä. Venäjän pohjoisilla alueilla on vuosikymmenet liikuttu suomalaisten valmistamilla jäänmurtajilla. Myös Kanadasta ja Yhdysvalloista on käyty tutustumassa Suomen tapaan toimia vaikeissa jääolosuhteissa ja torjua öljyvahinkoja.

Ilmastomuutoksen nykyisellä vauhdilla sekään aika ei taida olla kaukana, kun Jäämeri on sula Atlantilta Beringin salmeen Siperian itärannikolle. Tämä muutos voi kasvattaa merenkulkua ja lisätä öljyonnettomuuksien riskiä.

Oulun tapahtuman järjesti Suomen ympäristökeskus. SYKE on vuosikymmenet ollut öljyntorjunnan vastuuviranomainen, yhdessä pelastuslaitosten kanssa, joilla on vahva erityisasiantuntemus ja operatiivinen osaaminen alalla.

Nyt vastuu ollaan siirtämässä sisäministeriön alaiselle Rajavartiolaitokselle hallitusohjelman mukaisesti. Uudistusta on valmisteltu yhteistyössä sisäministeriön ja ympäristöministeriön kesken, ja asiaa koskeva hallituksen esitys on menossa eduskuntakäsittelyyn aivan lähiaikoina.

Lakiesityksessä tullaan ehdottamaan, että ympäristöonnettomuuksien operatiivinen johtovastuu merialueilla siirretään ympäristöministeriöltä sisäministeriön hallinnonalalle. Käytännössä Rajavartiolaitos johtaisi öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntaa merellä.

Suomi on kansainvälisesti tunnettu osaaja ja edelläkävijä maalla, sisävesillä ja merialueella tapahtuvien ympäristöonnettomuuksien torjunnassa. Öljyntorjunnan johtovastuun siirtyessä on varmistettava Suomen kehittyminen öljyntorjunnan kärkimaana ja Suomen ympäristökeskuksen korkeatasoisen asiantuntijatiedon hyödyntäminen.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.