Syrjäseltä painavia ehdotuksia

RSS
6.9.2012 Hannele Pokka
Pari päivää sitten asuntoministeri Krista Kiurulle ehdotuksensa jättäneen selvitysmies Olavi Syrjäsen päätelmät siitä, mitä kohtuuhintaisen vuokra-asuntotuotannon edistämiseksi voitaisiin valtion osalta tehdä enemmän ovat kiinnostavia ja tärkeitä.

Aluksi Syrjänen puntaroi, mihin valtion omasta virastosta, Asumisen ja rakentamisen kehittämiskeskuksesta ( ARA) on ollut ja ei ole ollut. Lopuksi hän linjaa muutamia laajempia asuntopoliittisia tavoitteita.Syrjäsen mielestä ARA:n tulisi keskittyä olennaiseen; metropolialueen ja suurten kaupunkiseutujen asuntotilanteen parantamiseen. ARA:n olisi valvottava tehokkaammin olemassa olevan ARA:n asuntokannan käyttöä ja kehittämistä niin, että omakustannusperiaate ja asumismenojen kohtuullisuus toteutuvat. Syrjänen ehdottaa, että ARA:n ohjauksen muuttamista niin, että vuokra-asuntojen kohtuullisuus varmistetaan. Syrjänen vauhdittaisi ARA:n vuokra-asuntojen rakentamista perustamalla uuden yleishyödyllisen yhteisön, johon valtio tulisi mukaan.

Syrjäsen ARA:aa koskevia ehdotuksia on luettu ympäristöministeriössä huolella. Jatkotyö on tarkoitus tehdä yhteistyössä ARA:n henkilöstön kanssa.

ARAlla on keskeinen rooli hallituksen asuntopolitiikan toteuttajana. Siksi roolia ja merkitystä on vahvistettava.
Syrjäsen toive saada valtio vahvemmin mukaan yleishyödyllisten rakennuttajien joukkoon on tervetullut ehdotus tilanteessa, jossa yleishyödyllinen rakentaminen ei näytä perinteisiä rakennuttajia kiinnostavan ollenkaan. Jatkotyö tässä asiassa jää ministeri Kiurulle ja hallitukselle.

Myös elinkeinoelämää luulisi kiinnostava, mistä saadaan kohtuuhintaisia asuntoja mm. niille kymmenille tuhansille uusille työihmisille, jotka muuttavat pääkaupunkiseudulle lähi vuosina.
 
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.