Talvivaara julkisselvitykseen

RSS
28.11.2014 Hannele Pokka

Konkurssiasiamies on tänään esittänyt Espoon käräjäoikeudelle, että Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssissa siirrytään julkisselvitykseen. Hakemus oli odotettu, koska konkurssipesän tulot eivät riitä ympäristöturvallisuuden kannalta välttämättömien kulujen maksamiseen. Valtio on jo nyt rahoittanut ympäristöturvallisuuden kannalta välttämättömiä töitä usealla miljoonalla eurolla.

Julkisselvityshakemus on konkurssin erityismuoto. Julkisselvityksellä velkojien sijaan päätösvaltaa pesän asioissa käyttää julkisselvittäjä.  Konkurssimenettelyn kustannukset julkisselvityspesässä maksetaan valtion varoista, jos pesän varat eivät riitä. Valtion varoista maksettavat kustannukset hyväksyy konkurssiasiamies, joten valtion kuluvastuu ei ole rajoittamaton.

Julkisselvityksessä olevia konkurssipesiä on Suomessa ollut viime vuosina muutamia. Perusteena menettelyyn siirtymiselle on ollut varaton pesä ja tarve ympäristöturvallisuuden varmistamiselle. Talvivaaran konkurssipesä on kuitenkin muihin julkisselvityksessä olleisiin ja oleviin pesiin verrattuna suuruudeltaan omaa luokkaa.

Kommentit (2 kommenttia)
Jari Natunen
12.12.2014
klo 13.48
Kiitokset tiedottamisesta. Olen ollut kansalaisten asiantuntijana tutkimassa Talvivaaran päästöjä. Meillä on tietoa virallisen seuraannan ulkopuolisista radiokstiivisista ja vähemmän yeisistä aineista sekä rantojen saastumisesta. Käsitykseni on, että Kainuun
ELY johtaa prosessia vain yhden elinkeinon näkökulmasta ja valtio on sen ohjauksella ajautumassa ikävään tilanteeseen. Erityisesti Sotkamon matkailua uhkaavaa Nuasjärven purkuputki on ongelmallinen ilman ympäristövaikutustenarviointi, jota vaativat kaikki
viranomaiset m.l. SYKE,THL ja kuntien viranomaiset,mutta Pääkkönen käveli näistä yli heppoisin perusten. Nyt käytännössä valtio pakottaa lupaviranomaisen hyväksymään purkuputken perinteisellä Talvivaara tekniikalla, koska muuten tahallisesti keräillyistä vesistä
tulee katastrofi. Luvan mukaan Talvivaaralla on ollut 1.5 vuotta oikeus laskea oikeasti puhdistettuja vesiä, mutta vedenpuhdistus on ollut prosessissa aina alhaisin prioriteetti.
Jari Natunen
12.12.2014
klo 13.48
On ilmeistä, että nykyisten vesien oikea puhdistus on hintaluokassa samaa luokkaa (Professori Kari Heiskanen, ettringiitti-menetelmä 5 miljoonaa), kun purkuputki kaikkineen. Kai-ELYn ja Talvivaaran tarkoituksena on Kun joka syksy jonkun kaivoksen altaat
täyttyvät ja lupia rikotaan "hätätilassa" voisi valtiolla ja kaivannaisteollisuudella olla myös siirrettävää vedenpuhdistukapasiteettia polttavimpien kriisein ratkaisuusn. Kittilä raportoi valitusprosessissa "mielenkiintoisia tuloksia" haihdutuslaitoksesta,mutta
näkee ongelmaksi syntyvän kiintoaineen käsittely, mikä on selvästi hallittava ongelma. Haihdutus ettringiitin ohella olisi vaihtoehto myös Talvivaaraan. Haihdutuslaitos oli myös Talvivaaran VTT selvityksessä ja sitä käytetään yleensä membraanisuodatuksen tuottamalle
rejektille, koska on nähtävissä, että kasojen haihdutus ei lähiaikoina ainakaan ole ratkaisu. Ilmeisesti Talvivaaraan ei haluta kunnollista vedenpuhdistusta,jotta säilyy kiristysmahdollisuus likaisimmilla vesillä ja prosessia on pakko ajaa kustannuksista piittaamatta.