Talvivaara tänään

RSS
21.11.2014 Hannele Pokka

Oikeusoppineet arvioivat tämän päivän Kainuun sanomille antamassaan haastattelussa, että Talvivaaran konkurssipesä on vastuussa kaivosyhtiön aiheuttamista ympäristövahingoista. Teoreettisesti näin epäilemättä on, mutta käytännössä konkurssipesä on rahaton.

Valtio, alkuvaiheessa ympäristöministeriö, on käyttänyt jo 5 miljoonaa euroa ympäristöturvallisuuden kannalta välttämättömien toimien hoitamiseen. Nyt on käynyt myös selväksi, että ympäristöasioiden hoitoon varattu toinen 10 miljoonaa kuluu mm. uuden varoaltaan rakentamiseen  ja puhdistuslaitteiston hankkimiseen. Lisäksi eduskunnan käsittelyssä on 50 miljoonan euron lisäbudjetti, jolla Talvivaaran kaivoksen välttämättömiä toimia jatketaan. Tähän varaudutaan julkisselvityksellä, josta näyttää tulleen normaali menettely, kun konkurssiin menneellä yrityksellä ei ole rahaa, ja jää paljon hoitamattomia ympäristövastuuvastuita. Konkurssiasiamies hakee julkisselvityspäätöstä käräjäoikeudelta. Hakemusta ei ole vielä jätetty.

Jos kaivokselle saadaan jatkaja, edellisen kaivostoiminnasta harjoittajan vastuut tuskin automaattisesti siirtyvät uudelle toimijalle kuten oikeusoppineet uskovat.

Talvivaaran kipsisakkavuodoista kärsineiden asukkaiden, kiinteistönomistajien ja yhteisöjen vahinkojen korvausasioiden käsittely on vireillä sekä aluehallintovirastossa että Kajaanin käräjäoikeudessa. Vesistöille ja muulle ympäristölle aiheutuneiden vahinkojen korjaamisestakaan ei ole vielä tehty päätöstä.

Koska Talvivaara Sotkamo kaivosyhtiö on konkurssissa, yksityiset vahingonkärsijät joutuvat valvomaan saataviaan myös konkurssipesältä. Vasta kun lainvoimainen päätös korvausten maksamisesta on tullut, ja jos käy selville, että korvausten maksaja on varaton, viime vaiheessa vahingonkärsijät voivat hakea korvausta ympäristövastuuvakuutuksesta. Menettely on siten aika mutkikas.

Kommentit (2 kommenttia)
Hannu Sipilä
21.11.2014
klo 19.06
Valtion on hoidettava ne ympäristövelvoitteet mitkä ovat syntyneet perus yhtiön aikana. Talvivaaran kaivos myytävä jatkajalle ilman rasitteita. Tämän me kaikki olemme velkaa Sokamolle ja sen ympäristölle. Kyllä meillä on Suomessa siihen varaa... Tänäänkin.
Sotkamo nousuun!
kerttu
12.12.2014
klo 10.48
Suurin kärsijä tässä on petkutetut ihmiset! Kaikkea on luvattu mutta lopulta kaikki on satua. Muisti on huono päättäjillä vuodosta. Purkuputkea ajetaan väkisin ja kohta se on joka järveen joka suuntaan maaselältä!