Talvivaaran vedet

RSS
11.2.2015 Hannele Pokka

Talvivaaran kaivoksen vesienhallinta on kevään lähestyessä muuttumassa entistä haastavammaksi.

Konkurssipesä on vielä pystynyt myymään jonkun verran malmia, mutta bioliuotuskasat ovat ehtymässä. Louhinta kaivoksessa loppui jo runsas vuosi sitten. Vettä sen sijaan kaivosalueella on runsaasti, tällä hetkellä noin 9 miljoonan kuutiota. Vara-altaat ovat hyvää vauhtia täyttymässä, koska vettä ei pian voi enää juoksuttaa ulos voimassa olevan ympäristöluvan mukaan, kun sulfaatille ja muille haitta-aineille asetetut kiintiöt täyttyvät. Luntakin Kainuussa on tämän talven aikana satanut runsaasti, joten odotettavissa on kevään tulosta riippuen paljon sulamisvesiä lumimassojen sulaessa.

Julkisuudessa on käyty kiivasta keskustelua, tulisiko Talvivaaran vesihallintaongelmat ratkaista rakentamalla purkuputki Nuasjärveen, joka on kaivoksen lähivesiä isompi järvi. Järvi on osa Oulujoen vesistöä.

Mielipiteet puolesta ja vastaan ovat käyneet kiivaina. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto ratkaisee, onko purkuputken rakentamiselle lailliset edellytykset. Purkuputkesta jätettiin aluehallintovirastoon yli 500 muistutusta. Aluehallintovirasto on ilmoittanut, että päätös putken rakentamisen edellyttämästä vesitalousluvasta tehtäisiin maaliskuun lopulla. Päätöksestä on luonnollisesti jatkovalitusmahdollisuus. Vaikuttaa siten vahvasti siltä, ettei purkuputkesta ole ratkaisemaan Talvivaaran vesienhallinnan tämän kevään murheita.

Talvivaaran kaivoksen myötä perustettu Talvivaaratoimisto ja konkurssipesän hallinto joutuvat miettimään, miten vältetään tilanne, että kaivosalueet altaat eivät enää vesien varastoimiseen riitä.

Talvivaaran kaivoksella on käänteisosmoosilaitteita, jotka puhdistavat veden priimakuntoon. Laitteiden käytössä on kuitenkin ollut ongelmia niin huollossa kuin osaavien ammattilaisten saannissa. Selvää joka tapauksessa on, että näillä puhdistuslaitteilla vesitilannetta voidaan helpottaa nopeimmin. Yksi käänteisosmoosilaite puhdistaa vuodessa miljoona kuutiota vettä.  Laitteen hankinta maksaa noin 3 miljoonaa euroa vuodessa. On myös jo aikaisemmin tehty selvityksiä, olisiko Talvivaaran vesien käsittelyyn saatavissa  muita puhdistusmenetelmiä ja jos on, millä hinnalla sellainen saataisiin ja kuinka kauan rakentaminen kestäisi. Uusia ratkaisuja tarvitaan myös pidemmän aikavälin vesitaseongelmien ratkaisuun ja selvityksiä on syytä vielä jatkaa.

Vielä näin sydäntalven aikaan on hetki aikaa suunnitella, mitä voidaan tehdä välittömästi. Toistaiseksi ainoa esillä ollut kokonaisratkaisuehdotus vesienhallintaan on ollut purkuputki isompaan vesistöön. Sen kustannus olisi 8-10 miljoonaan euroa. Selvää lienee sekin, että konkurssipesästä mahdollisesti kiinnostuneet ostajaehdokkaan haluavat, että vesienhallintaongelmat on ratkaistu.

Kommentit (1 kommenttia)
JK
11.2.2015
klo 17.37
RO(k-osmoosilaitt.)-laitteistot eivät ole ratkaisu pienen kapasitettinsa ja toimimattomuutensa takia. Nytkin yksi yksikkö oli kuukausia toimintakyvyttömänä. Talvivaaran "vedet" tukkivat ja tuhoavat ko. laitteiden kalvopatruunoita liian tiuhaan. Myöskään
suunniteltu purkuputki Nuasjärveen ei kerkiäisi niellä tämän kevään tulvavesiä, vaikka se hätätyönä rakennettaisiin. Pelottavasti näyttää siltä, että "vedet" Talvivaaralta tulevat hallitsemattomasti alas, ties minne... Näin käy kun kaupunkilaiset diplomi-insinöörit
tulevat liian hienoilla (ja kokeilemattomilla) suunnitelmillaan ja leikkikaluillaan Kainuun korpeen leikkimään.