Terrafame sai jatkoaikaa

RSS
14.11.2016 Hannele Pokka

Hallitus päätti esittää 100 miljoonan euron lisärahoitusta Talvivaaran kaivoksen nykyiselle omistajalle, valtionyhtiö Terrafamelle. Lisärahoituksen myöntämisestä päätöksen tekee eduskunta.

Päätös merkitsee, että kaivosyhtiö sai hallitukselta lisäaikaa hankkia ulkopuolista rahoitusta ja hoitaa ympäristöasioita. Rahoitusneuvottelut lienevät olleet sangen kiviset. Mahdollisilla rahoittajatahoilla on ollut tiedossa hallituksen keväinen päätös, jonka mukaan hallitus varautuu kaivostoiminnan lopettamiseen, ellei ulkopuolista rahoitusta ole tämän vuoden loppuun saatu. Perjantainen päätös antaa jatkoajan. Johtaako se haluttuun lopputulokseen eli siihen, että yhtiön toistaiseksi tappiollisen toiminnan rahoittajaksi saadaan muukin taho kuin veronmaksajat, jää lähiviikkoina nähtäväksi.

Ympäristöviranomaisten näkökulmasta kulunut runsas vuosi Terrafamen toiminnassa on ollut yllättävän positiivinen. Yritys on pystynyt vähentämään edellisen toimijan peruja olevat ylimääräiset vedet noin puoleen viime kevään tilanteesta, kun tuotantoprosessi eli biolioutus on saatu toimimaan. Toivottavasti biolioutus toimii yhtä tehokkaasti myös talviolosuhteissa.

Yritys on myös valmistelemassa kahta ympäristölupahankekokonaisuutta, joita Vaasan hallinto-oikeus viimekeväisellä päätöksellään edellytti. Toinen koski purkuputkea. Hallinto-oikeus edellytti, että purkuputkelle tehdään ympäristövaikutusten arviointi, mikäli toiminnanharjoittaja haluaa putken käyttöön suuremmat päästörajat kuin mihin hallinto-oikeus ratkaisussaan päätyi.

Toinen ympäristölupaprosessi koskee koko kaivostoiminnan jatkamista vuoden 2018 jälkeen. Hallinto-oikeus päätti, että kaivostoiminnalle on haettava uusi ympäristölupa ensi vuoden elokuun loppuun mennessä. Toiminnanharjoittaja on aloittanut myös tämän lupaprosessin valmistelun ympäristövaikutusten arvioinnilla. Kaikkiin vaihtoehtoihin sisältyy myös suunnitelma sen varalle, että kaivostoiminta lopetetaan.

Juuri nyt valvovalla viranomaisella, Kainuun ELY-keskuksella on ollut aikaisempaa vähemmän raportoitavaa ongelmista. Kaivoksen ylösajo on edennyt suunnitelman mukaan.  Purkuputken vaikutuksia ympäröivään vesistöön seurataan tarkasti. On tärkeää tietää, onko purkuputken kautta juoksutettu vesi aiheuttanut kerrostuneisuutta järvessä. Syyskierron osalta on juuri valmistumassa Kainuun ELY-keskuksen ja GTK:n selvitys, jonka tuloksia arvioidaan myös SYKEn toimesta.

Edelleen Kainuussa käydessä saa vastattavaksi kysymyksen, voiko Nuasjärven kalaa syödä. Asukkaat odottavat, että kalojen syömäkelpoisuudesta viranomaislausuntoja antava EVIRA jatkaisi työtään alueella. Tämä tutkimus ja tieto olisi ympäristöviranomaisillekin tärkeää.

Talvivaaran kaivoksen aiheuttamat vahingot yksityisille vesialueen omistajille, kalastusoikeudenhaltijoille ja rannan asukkaille ovat olleet jo jonkin aikaa rikosasiana Kainuun käräjäoikeuden käsiteltävänä. Vienee vielä aikaa, ennen kuin lainvoimaiset päätökset ovat saatavilla.

Menossa on kaksi prosessia. On entisen Talvivaara Sotkamo -kaivosyhtiön pitkä varjo korvauskanteineen ja suolaantuneiden järvien kunnostustarpeineen, joissa prosessit etenevät omaa tahtiaan. Sitten on Terrafame, joka kiivaasti etsii uutta pohjaa kaivostoiminnalle. Monen rannan asukkaan mielessä vanha ja uusi toimija sekoittuvat keskenään.

Tärkeintä on, että asiat hoidetaan kaikissa oloissa ympäristön kannalta moitteettomasti.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.