Turveluvat puhuttivat ympäristöjohtajia

RSS
4.6.2010 Hannele Pokka

Lahdessa järjestetyt aluehallintopäivät osoittivat, että valtion uudessa aluehallinnossa, Elyissä ja Aveissa on asiansa osaavat ja tehtävästään innostuneet johtajat. Uusien organisaatioiden nimet tuntuvat vielä vaikeilta, mikä osoittanee valtion hallinnolta suurta mielikuvituksen puutetta, kun uudelle hallinnolle piti tekemällä tehdä niin tylsät nimet. Nimet eivät onneksi kerro tekijöistä. Ympäristövastuualueiden johtajat ovat jalat maassa seisovia naisia ja miehiä, jotka pitivät ministeriön väen ajan tasalla siitä, miten Helsingissä tehdyt päätökset vaikuttavat ihmisten arkeen tai toiminnanharjoittajien tekemisiin.

Ympäristöhallinnon päivillä puhuttiinkin runsaasti hajavesijäteasetuksen toimeenpanosta, vesien hoidosta ylipäänsä samoin kuin jätteiden kierrätyksestä, kun on tiedossa, että eduskunta saa pian käsiteltäväkseen jätelain uudistuksen. Ilmasto muutos puhuttaa myös alueilla ja osassa maata maakunnissa tehdään omia ohjelmia ilmastomuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi. Pekkarisen risupaketti tulee toteutuessaan muuttamaan monen maakunnan metsiä ja energian tuotantotapoja.

Lupavirastojen ympäristövastuualueiden johtajat toivoivat ministeriöltä selkeää linjausta turvalupien käsittelyyn. Valtioneuvosto on tosin jo toissa vuonna linjannut valtakunnallisen alueidenkäyttötavoitteiden yhteydessä, ettei luonnontilaisia soita tule enää ottaa turvetuotantoon. Kaavoituksen keinoin asiaan voi kuitenkin vaikuttaa vasta pitkällä aikavälillä. Ympäristöjohtajien mielestä ministeriön selkeää linjausta nykytilanteesta olisi tarvittu tässä ja nyt, kun sadat lupahakemukset odottavat ratkaisua eri puolilla maata lupavirastoissa. Johtajien toive on aiheellinen. Ministeriön on ainakin syytä tarkastaa tilanne, antaako nykyinen lainsäädäntö riittävästi tukea luonnonvaraisten soiden säilyttämiseen turvetuotannon ulkopuolella.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.