Valtiolla jatkossakin suuri vastuu Terrafamesta

RSS
13.2.2017 Hannele Pokka

Viime perjantaina kaivosyhtiö Terrafame kertoi omistusjärjestelyistä, jonka tuloksena kaivoksen vähemmistöomistajaksi on tulossa Trafigura. Yhtiö on yksi maailman suurimmista raaka-aineiden välittäjistä. Lisäksi finanssiyhtiö Sampo antaa Terrafamelle 25 miljoonan euron lainan.

Kainuun kaivoksen omistuspohjan laajeneminen on meille veronmaksajille helpotus, koska nyt yrityksellä on käytössä muutakin rahaa kuin mitä on myönnetty valtion budjetista. Valtiolla Terrafamen suurimpana omistajana on omistusjärjestelyjen jälkeenkin suurin vastuu siitä, että asioita hoidetaan oikein ja vastuullisesti.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä kertoi perjantain tiedotustilaisuudessa olevansa tyytyväinen ratkaisuun. Ministerin mukaan ”Terrafamella on nyt kaikki edellytykset harjoittaa kaivostoimintaa ympäristöllisesti vastuullisesti ja taloudellisesti menestyksekkäästi.”

Viime toukokuun lopulla hallitus kokoontui Terrafamen kaivoksen asioissa aivan toisenlaisissa tunnelmissa. Silloinen elinkeinoministeri Olli Rehn ilmoitti tiedotustilaisuudessa hallituksen valmistautuvan Sotkamon nikkelikaivoksen hallittuun sulkemiseen. Lopullinen päätös sulkemisesta tehtäisiin vuoden 2016 lopussa, jos Terrafame Group ei ole saanut hankittua riittävästi yksityistä rahoitusta toiminnan jatkamiseksi.

Kun pääministeri Juha Sipilä vieraili Terrafamen kaivoksella marraskuussa, hän totesi, ettei alasajo ole enää hallituksen suunnitelmissa.

Mikä aiheutti hallituksen mielenmuutoksen? Todennäköisesti sama havainto, minkä itsekin lokakuussa paikan päällä käydessäni saatoin havaita: kaivoksella oli tekemisen meininki. Kaivostoiminta bioliuotuksineen oli saatu käyntiin, minkä seurauksena kaivosalueen vesivarastot olivat huvenneet murto-osaan edellisen kevään tilanteesta. Ympäristökatastrofin akuutti uhka, joka Talvivaaran konkurssin jälkeisellä hiljentyneellä kaivosalueella oli jatkuva läsnä, oli poistunut. Tämä ei tarkoita, että kaivoksen haastavat tilanteet ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi olisivat kokonaan hävinneet.

Kaivos oli ja on edelleen ympäristöviranomaisten erityistarkkailussa. Viime vuoden keväällä annettujen Vaasan hallinto-oikeuden päätöksiin perustuen yhtiön on haettava kaivostoiminnalle uusi ympäristö- ja vesitalouslupa. Muutoin kaivos ei voi jatkaa toimintaansa. Mikäli yhtiö haluaa jatkossakin johtaa puhdistettuja vesiä purkuputkea pitkin, purkuputken vaikutukset ympäristöön on arvioitava. Kaikkien näiden uusien lupien osalta on otettava huomioon myös sulkemisvaihtoehto. Yhtiö on aloittanut nämä prosessit, osassa asiakirjat ovat olleet jo alueen asukkaiden ja muiden intressitahojen nähtävänä.

Avoin kysymys, joka usein esitetään Terrafamen kohdalla, on, toimiiko bioliuotus oikeasti. Siihen saamme vastauksen ajan kanssa.

Purkuputken vaikutuksia Nuasjärven tilaan on arvioitu Geologisen tutkimuslaitoksen, Kainuun ELY-keskuksen ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä. Tietoja siitä, miten purkuputki on vaikuttanut järven tilaan, saataneen aivan lähi aikoina.

Terrafame yhtiö joutuu kantamaan entisen Talvivaarayhtiön syntejä. Viime maanantaina Helsingissä Senaatintorilla kansalaisjärjestöt jättivät valtioneuvostolle 85 000 kansalaisen allekirjoittaman kaivoksen sulkemista vaativan adressin. Heitä kuunnellessani mietin, että paljon pitää vielä tapahtua ennen kuin Talvivaaran katastrofeissa kaivosyhtiöön luottamuksensa menettäneet voivat sanoa jotain myönteistä Terrafamesta.

Kommentit (3 kommenttia)
Juristi vai jurristi
13.2.2017
klo 13.31
Suosittelen oikolukemaan tekstit, jotka ympäristöministeriön puolesta blogissa julkaistaan. Esim *jatkuva läsnä *Terrafame yhtiö *Talvivaarayhtiö *lähi aikoina Nuo kaikki on äidinkielellisesti väärin. Eikös niitä nimiä ollut 65 000kpl eikä 85 000kpl? Näitä
nimiähän kerättiin useamman vuoden ajan, joten määrää voidaan pitää hyvin vastimattomana. Mitä muuten ovat mainitsemasi entisen toiminnanharjoittajan synnit?
Markku Marttila
13.2.2017
klo 15.01
Hannele Pokka on ympäristöhallinnon viranomaisista ensimmäinen, jonka sanoilla tuntuu olevan painoa. Kansliapäällikkö Pokka ei ole kaivosyhtiöiden lobattavissa, näin luottavaisesti minä arvelen.
Kerttu
13.2.2017
klo 16.15
On huolestuttavaa tämä virkamiesten saaga siitä miten odotetaan tuottoja. Puhutaan ympäristöarvoista mutta samaan aikaan miljoonien kuutioiden jätevedet häviää ihmeen mukana -mutta minne? Kalat pakenee Oulujärvestä ja kalastaja muuttaa pyydykset Päijänteeseen!
Ai miksikö! Toivon teille päättäjät hitusen omaatuntoa! Miten voitte katsoa tätä läpi sormien kuin sokeat! Uraani on myös hävinnyt ja MINNE?