Yhden luukun lainsäädäntöhanke valmistui

RSS
31.1.2018 Hannele Pokka
Ministeri Tiilikainen vastaanottaa yhden luukun lakihankkeen lakiehdotuksen
Ministeri Tiilikainen vastaanotti ohjausryhmän puheenjohtaja Hannele Pokalta yhden luukun lakihankkeen lakiehdotuksen.

Yhden luukun lainsäädäntöhanketta valmistellut ryhmä jätti esityksensä asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaiselle tänään. Ryhmän valmistelema ehdotus hallituksen esitykseksi on tarkoitus saada eduskunnan käsittelyyn kevätistuntokaudella. Hankkeen tavoitteena on sujuvoittaa menettelyjä ja lyhentää niiden kokonaiskäsittelyaikaa.

Säädöshanke on ollut monin tavoin valtioneuvoston yhteinen hanke. Työtä ohjanneessa ryhmässä ovat olleet mukana niin keskeiset ministeriöt, sidosryhmät kuin aluehallinto. Valtioneuvoston kanslia puolestaan on rahoittanut lakihankkeen lähtötilannetta ja vaikutuksia arvioineiden työryhmien työtä. Hankkeen täytäntöönpanossa hyödynnetään hallituksen digitalisaatio-kärkihanketta.

Työryhmä on ollut erittäin aktiivinen ja keskusteleva. Pääehdotukset ovat syntyneet ilman äänestyksiä.

Lainsäädäntöhankkeessa on kysymys yhden luukun toimintamallin toteuttamisesta ympäristöllisten lupien käsittelyssä. Lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä, josta voisi hakea kerralla tiettyyn hankkeeseen tarvittavia lupia. Hakijan hallinnollinen taakka vähenisi, kun lupahakemukset ja niihin liittyvät selvitykset voi laatia samalla kertaa. Viranomaisten keskinäinen yhteistyö lisääntyisi, kun sama tieto on käytettävissä kaikilla asiaa käsittelevillä viranomaisilla. Hakijalle tarjottaisiin laaja-alaista neuvontaa.

Lakiehdotus koskisi ympäristö- ja vesilain mukaisia lupia, maa-aineslupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, kaivos- ja kemikaaliturvallisuuslupia sekö rakentamisen lupia. Lupamenettelyä ehdotetaan sujuvoitettavaksi niin, ettei ympäristönsuojelun tai kansalaisten osallistumismahdollisuuksia heikennetä. Lupien perustana oleva aineellinen lainsäädäntö säilyisi ennallaan.

Hakija päättäisi, yhteensovitetaanko hakemusten käsittelyä ja halutessaan hakija voi myös ratkaista, että menettelyt pidetään erillään.

Valtion toimien osalta yhden luukun malli pohjautuu Valtion lupa- ja valvontaviraston Luovan perustamiseen. Ryhmässä on havaittu, että Luovan perustamisesta syntyy ympäristöasioihin synenergiaetua, kun ympäristö- ja vesiluvat, niiden valvonta samoin kuin luonnonsuojelun viranomaistehtävät sekä YVA-yhteisviranomaisen tehtävät ovat samassa viranomaisessa.

Lupahakemusten samantahtisesta etenemisestä valtion lupien osalta vastaisi yhteisviranomaisena Luova, kunnissa ympäristösuojeluviranomainen. Kuuleminen hoidettaisiin keskitetysti samalla kertaa ja lupapäätökset annettaisiin yhtäaikaisesti.

Lisäksi ehdotetaan, että ympäristövaikutusten arviointiselostuksen ja ympäristölupahakemuksen kuuleminen voidaan yhdistää silloin, kun kyse on vaihtoehdottomasta hankkeesta.

Yhden luukun mallin toteutuminen edellyttää myös sitä, että sähköisten lupajärjestelmien kehittämiseen edelleen panostetaan.

Hallituksen esitysluonnos on nyt saatu valmiiksi, josta lämmin kiitos kaikille valmistelussa mukana olleille. Seuraavaksi ehdotus lähtee lausuntokierrokselle. Keskeisten tahojen yhteistyötä tarvitaan jatkossakin, kun siirrytään yhden luukun mallin täytäntöönpanoon.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.