Yhtiölainat puhuttavat

RSS
6.11.2018 Hannele Pokka

Asunto-osakeyhtiöiden suurista lainaosuuksista ja asuntoyhteisöjen lainakannan kasvusta on viime aikoina puhuttu runsaasti julkisuudessa. Merkittävä lainakannan kasvu on seurausta etenkin uudisrakentamisen korkeista yhtiölainaosuuksista.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä on jo jonkin aikaa pohtinut asiaa lähinnä makrotalouden näkökulmasta. Työryhmän tehtävänä on etsiä keinoja, joilla taloyhtiölainoituksen kautta tapahtuvaa kotitalouksien velkaantumista voidaan hillitä. Työryhmän työ päättyy ensi vuoden maaliskuun lopussa.

On tärkeää, että valtiovarainministeriössä mietitään keinoja kotitalouksien velkaantumisen hillitsemiseksi koko kansantalouden näkökulmasta. Taloyhtiölainojen osalta viime vuosina tapahtunut kehitys on tärkeä myös ja ennen muuta asunto-osakeyhtiöiden ja yksittäisten kotitalouksien kannalta.

Oma koti on monelle suomalaiselle oman elämän suurin investointipäätös ja rahanmeno. Kuluttajan näkökulmasta haaste onkin siinä, että uuden asunnon ostossa asunnon ostajan riskit näyttävät kasvaneen ja käsitys asumisen todellisista kustannuksista on saattanut hämärtyä. Tähän vaikuttavat muun ohella korkeasta yhtiölainasta johtuva asunnon matala myyntihinta, lyhennysvapaat yhtiölainassa ja mahdollisesti myös henkilökohtaisessa lainassa.

Ymmärretäänkö todellinen asumiskustannus pidemmällä aikavälillä? Entä onko tiedossa asunto-osakeyhtiön omistusrakenne kuten sijoittajien ja vuokra-asuntojen osuus? Mielletäänkö asuntoriskit kuten yhteisvastuu yhtiölainasta ja asumiskustannusten kehitys?

Muun muassa näitä kysymyksiä pohdimme tämän viikon maanantaina ympäristöministeriössä. Olimme kutsuneet ”pyöreän pöydän keskusteluun” oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, kilpailu- ja kuluttajaviraston, finanssivalvonnan ja valtiovarainministeriön edustajat. Yhteinen näkemys oli, että yksittäisen kuluttaja-asiakkaan tiedonsaantia uuden asunnon ostoon liittyvistä seikoista on parannettava.

Vastausta vaille jäi kysymys, miksi yhtiölainoista on tullut niin suosittuja kuin ne nyt ovat. Finanssivalvonta ja valtiovarainministeriö arvioivat, että markkinoille on tulossa pankkien rinnalle myös muita rahoitusta tarjoavia tahoja, jonka vuoksi pankkitoiminnan lisäsääntely ei yksinään ratkaise ylivelkaantumisongelmia.

Valtiovarainministeriön työryhmän ehdotusta odotellessa on varmasti hyvä, että kukin ministeriö tahollaan tarkastelee oman lainsäädännön tilan ja miettii, tarvitaanko lisätoimia osakas-asukkaan aseman parantamiseksi.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.