Ympäristölupamenettelyä sujuvoittamaan

RSS
10.3.2015 Hannele Pokka

Ministeri Lauri Tarastin työryhmä jätti tänä aamuna ehdotuksensa ympäristölupamenettelyjen sujuvoittamisesta ja tehostamisesta ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasoselle. Ehdotuksia työryhmällä on peräti 19 kappaletta ja ne kattavat laajasti eri viranomaisten lupa- ja hyväksymismenettelyjä sekä päätöksistä valittamista. Ehdotus lähtee pikaisesti lausuntokierrokselle. Ministeri tapaa myös huomenna eduskuntaryhmiä, jotka saavat tietoa työryhmän esityksistä.

Tarastin ehdotukset avautuvat ympäristölainsäädäntöön vihkiytymättömälle osin vaikeasti, sillä niissä avataan yksittäisten lakien sisältöä ja ongelmakohtia sekä ehdotetaan niihin ratkaisuja. Ehdotukset ovat myös erimitallisia; osa on isoja ja tärkeitä, osassa pohditaan yksittäistä asiaa kuten kuntien erilaisia käytäntöjä uusiutuvan energian pientuotantoa luvitettaessa.

Tärkeimmiksi Tarastin työryhmän ehdotuksista nostaisin ennakkoneuvottelua koskevat ehdotukset. Niissä lähdetään siitä, että suurissa hankkeissa, joissa aina tarvitaan myös ympäristövaikutusten arviointia eli YVA, asiat on neuvoteltava viranomaisten ja toiminnanharjoittajan kanssa etukäteen niin, että luvitus voi sujua jouhevasti. Ennakkoneuvottelusta hyvä esimerkki on muutaman viikon takainen Äänekosken biotuotetehtaan ympäristölupa, jonka lupaviranomainen ratkaisi runsaassa neljässä kuukaudessa. Työryhmä haluaa, ettei Äänekosken lupa jää ainoaksi ratkaisuksi, jossa hyvällä toiminnanharjoittajan ja viranomaisten vuorovaikutuksella lupaprosessit voivat edetä tehokkaasti.

Lupaprosessien jouhevaa toteuttamista koskeva toinen tärkeä ehdotus on lupaviranomaiselle asetettu neuvontavelvollisuus niissäkin hankkeissa, joissa ei tarvita YVA:aa. Tällä varmistetaan, että lupahakemus saadaan mahdollisimman täydellisinä kaikkine luvan vaatimine selvityksineen lupaviranomaisen käsittelyyn. Viranomainen on myös velvollinen antamaan arvion asian käsittelyn aikataulusta. Kun luvitus saadaan tämän aikana – toivottavasti – vihdoin toimimaan sähköisesti, asiointi viranomaisen kanssa helpottuu merkittävästi.

Tärkeä ehdotus on myös se, että ympäristön käyttöä koskeviin lakeihin ehdotetaan muutoksenhakulupaa valitettaessa hallinto-oikeuksien päätöksistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Vaalien jälkeen muodostettavan uuden hallituksen tehtäväksi jää päättää, miten ja missä laajuudessa Tarastin työryhmän ehdotuksia viedään eteenpäin.

Kommentit (1 kommenttia)
talvivaarat
11.3.2015
klo 19.08
Eli ympäristörikoksia saa tehdä entistäkin sujuvammin.