Ympäristöministeriössä on otettu opiksi

RSS
3.2.2014 Hannele Pokka
Onnettomuustutkintakeskus julkisti tänään raporttinsa Talvivaaran kaivoksen marraskuussa 2012 tapahtuneen kipsisakka-altaan vuodon tapahtumista. Onnettomuustutkintakeskus havaitsi, että suurten ympäristöonnettomuuksien tunnistamisessa, estämisessä ja varautumisessa on kehitettävää. Parannettavaa OTK:n mielestä on niin ikään kaivoshankkeiden valvontaprosesseissa ja erityisesti viranomaisten yhteistyössä.

Ympäristöministeriössä olemme samaa mieltä Onnettomuustutkintakeskuksen kanssa. Syksyn 2012 tapahtumien jälkeen ministeriössä ei myöskään ole jääty odottamaan. Toimiin ryhdyttiin välittömästi.

Vaikka lain mukaan päävastuu luvan vastaisesta toiminnasta on toimintaa harjoittavalla yrityksellä, Talvivaaralla, on myös viranomaisten puolella tapahtumista otettu opiksi.

Ympäristöministeriön asettama Kaivosturvallisuustyöryhmä on työskennellyt runsaan vuoden ja julkistaa tuloksensa maanantaina 10.2. Ryhmä on miettinyt viranomaisten tehtäviä, toimivaltaa ja ohjauskeinoja sekä yhteistyötä, jotta kaivosten ympäristövahingot voidaan ehkäistä. Samana päivänä julkistetaan kaivosten stressitestit, jotka tuovat tietoa siitä, miten Suomen kaivoksissa on varauduttu ympäristövahinkoihin ja niiden estämiseen. Testejä laatimassa ja niiden tuloksia analysoimassa ovat olleet kaikki keskeiset tutkimuslaitokset.

Eduskunnalle annettiin joulun alla hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muuttamiseksi, jossa ns. Talvivaara-seslvityksen kehittämisehdotukset on voitu ottaa huomioon. Ympäristöministeriö tilasi syksyllä 2012 kahdelta selvityshenkilöltä selvityksen Talvivaaran kaivoksen ympäristöongelmista ja viranomaisten toiminnasta.

Ympäristöministeriöllä sai hallituksen kehysriihessä viime elokuussa rahaa ympäristövalvontaan. Lisää voimavaroja on voitu osoittaa mm. Kainuun ELY-keskukselle Talvivaaran valvontaan ja Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle lupakäsittelyihin. Saamallaan lisäresurssilla ympäristöministeriö tulee yleisestikin vahvistamaan aluehallinnon toimintakykyä  ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen esittämien kehittämishankkeiden pohjalta.
Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.