Ympäristövastuusta huolehdittava myös konkurssissa

RSS
19.4.2018 Hannele Pokka

Oikeusministeriön asettaman työryhmän ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamiseksi on äskettäin valmistunut ja on parhaillaan lausuntokierroksella. Uudistus on suhteellisen laaja konkurssisäännösten päivitys. Tavoitteena on konkurssimenettelyn yksinkertaistaminen ja sujuvoittaminen sekä esiintyneiden epäkohtien korjaaminen.

Mietinnössä ehdotetaan, että konkurssilakiin otettaisiin säännökset tilanteista, joissa konkurssipesällä olisi velvollisuus huolehtia ympäristövastuista omalla kustannuksellaan. Konkurssipesällä on vastuu hoitaa ympäristöasioita, jos vaarana on, että niiden hoitamatta jättäminen aiheuttaa tai uhkaa aiheuttaa vakavaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jos viranomainen joutuisi huolehtimaan konkurssipesän vastuista, konkurssipesä vastaisi kustannuksista siltä osin kuin toimet on toteutettu konkurssin alkamisen jälkeen. Velallisen liiketoimintaa jatkavan konkurssipesän vastuut olisivat laajemmat kuin muiden konkurssipesien niin kuin nykyäänkin.

Ehdotus on tärkeä parannus nykytilanteeseen, jossa konkurssiin menneen yrityksen hoidettavat ympäristövastuut kaatuvat lähes aina veronmaksajien kustannettaviksi. Konkurssissa lähtökohtana on velkojien yhdenvertainen kohtelu. Nyt konkurssipesässä otettaisiin huomioon myös painavat ympäristönäkökohdat.

Kaikki edellä kerrottu luonnollisesti edellyttää, että pesällä on voimavaroja hoitaa asioita.

Konkurssimenettelyn uudistamisen ohella vireillä on ollut pitkään ympäristövastuuvakuutusjärjestelmän uudistaminen niin, että sielläkin voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon ympäristölle tai terveydelle aiheutuvan vakavan vaaran uhka. Nykyinen vakuutuspohjainen järjestelmä on ollut voimassa parikymmentä vuotta. Teollisuudelta vakuutuksia on tähän mennessä kerätty jo yli 40 miljoonan euron verran. Vakuutuskorvauksia sen sijaan on maksettu vain joitakin satoja tuhansia euroja. Jotta vakuutuksesta voidaan maksaa korvauksia, vahingon täytyy olla tapahtunut ja todennettavissa. Näköpiirissä olevan vahingon uhka ei riitä perusteeksi.

Ympäristöministeriössä on valmisteltu ehdotusta, jolla nykyinen vakuutus korvattaisiin rahastomallilla nykyisen öljysuojarahaston tapaan. Rahasto voisi toimia ympäristövahinkotilanteissa joustavammin. Epäselvän oikeustilan selkeyttämiseen myös vakuutusjärjestelmän osalta olisi tarvetta.

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.