Ympäristönsuojeluosasto

Tuulivoimala
Sariina Vierimaa, YHA Kuvapankki

Ympäristönsuojeluosasto vastaa asioista, jotka koskevat

  • ilmansuojelua
  • ilmastonmuutosta
  • kestävää kulutusta ja tuotantoa
  • jäteasioita
  • kemikaalien sekä nano- ja biotekniikan ympäristöhaittojen ehkäisemistä
  • maaperän pilaantumista
  • ympäristövahinkojen torjuntaa ja korvaamista
  • ympäristötaloutta 
  • ympäristöteknologiaa.

Osaston päällikkö
ylijohtaja Tuula Varis, p. 040 809 4372, etunimi.sukunimi@ym.fi,
Twitter: @TuulaVaris

Osastosihteeri
Heidi Tanskanen, p. 050 364 7103, etunimi.sukunimi@ym.fi
Julkaistu 1.10.2013 klo 14.05, päivitetty 20.3.2018 klo 10.53