Life-hankkeille jälleen valmistelurahoitusta ympäristöministeriöstä

Uutinen 23.1.2020 klo 9.18

Ympäristöministeriö myöntää rahoitusta Life-hankesuunnitelmien valmistelemiseksi vuoden 2020 hakukierrosta varten. Ympäristöministeriö tukee valmistelua 5 000-10 000 euron avustuksilla. Valmistelurahoitushakemuksen voi jättää joko helmikuussa tai huhtikuussa. Ensimmäinen haku sulkeutuu 28.2.2020 ja toinen 29.4.2020.

EU:n LIFE-ohjelma rahoittaa ympäristö- ja ilmastohankkeita. Ympäristörahoituksella tuetaan luonnon monimuotoisuuden suojelua, ympäristönsuojelua ja resurssitehokkuutta sekä ympäristöhallintoa ja -tietoa edistäviä hankkeita. Ilmastorahoituksella tuetaan ilmastonmuutoksen hillitsemistä, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä ilmastohallintoa ja -tietoa edistäviä hankkeita.

Ympäristöministeriö on LIFE-ohjelman ns. kansallinen yhteyspiste. Valmistelurahoituksella halutaan helpottaa uusien hakijoiden osallistumista Life-hankehakuun ja edistää suomalaisten hakemusten menestystä Euroopan komission hakukilpailussa. Perinteisille Life-hankkeille ei ole kansallisia kiintiöitä, vaan valinta perustuu hakemusten laatuun.

Tarkemmat tiedot valmistelurahan hakemisesta ja hakuaikataulusta sivulla:

Lisätietoja

Pekka Harju-Autti, neuvotteleva virkamies, p. 0295 250 339, etunimi.sukunimi@ym.fi

Milka Parviainen, erityisasiantuntija, p. 295 250 037, etunimi.sukunimi@ym.fi