Hyppää sisältöön

Päättyneet haut

Hakuilmoitus valtionavustuksesta vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi, täydentävä haku

29.1.2020
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2020 valtionavustuksen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi. Hakuaika alkaa 30.1.2020 ja tämän ilmoituksen kohdan 5 vaatimusten mukaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriölle viimeistään 14.2.2020.

Hakuilmoitus valtionavustuksesta vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi

10.12.2019
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2020 valtionavustuksen vahingoittuneiden luonnonvaraisten eläinten hoitotoiminnan järjestämiseksi. Hakuaika alkaa 10.12.2019 ja tämän ilmoituksen kohdan 5 vaatimusten mukaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriölle viimeistään 24.1.2020.

Hakukuulutus: Kuntien ilmastohankkeet -avustushaku

29.11.2019
Ympäristöministeriö avustaa kuntien ja alueiden hankkeita, jotka tähtäävät kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen päästökaupan ulkopuolelle jäävällä taakanjakosektorilla (406/2009/EY). Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen.

Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2020 harkinnanvaraisten valtionavustusten haku käynnissä 21.10.2019 alkaen

21.10.2019
Ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisten valtionavustusten haku vuodelle 2020 on käynnissä 21.10.-2.12.2019. Avustukset ovat harkinnanvaraisia ja niitä myönnettäessä arvioidaan, kuinka avustettava toiminta tai hanke edistää valtion talousarviossa esitettyjä ympäristöministeriön hallinnonalan tavoitteita. Ympäristöhallinnon avustuksia myöntävät sekä ympäristöministeriö että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset).

Ympäristöministeriö myöntää avustuksia puun käytön edistämiseen – haku käynnissä 21.10.2019 asti

1.10.2019
Puurakentamisen ohjelma avaa vuosittain valtionavustushaun organisaatioiden ei-taloudelliseen toimintaan, jonka tavoitteena on edistää puun käyttöä erilaisissa hankkeissa. Vuoden 2019 avustushaun teemat ovat asuntorakentamisen ja asumisen ratkaisut, tiedon levittäminen sekä strategioiden toimeenpano.

Valtionavustus öljyjätteen keräykseen, kuljetukseen ja varastointiin

22.3.2019
Ympäristöministeriö voi myöntää valtionavustusta Suomessa toimiville voiteluöljyjätehuoltoa harjoittaville yrityksille vuosina 2019 ja 2020. Avustusten tavoitteena on edistää öljyjätteen kattavaa valtakunnallista keräämistä ja toimittamista asianmukaiseen käsittelyyn. Valtiontukiohjelmaan on varattu yhteensä 3 000 000 euroa. Avustukset myönnetään valtion talousarvion momentilta 35.10.65 (öljyjätemaksulla rahoitettava öljyjätehuolto).

Hakukuulutus valtionavustuksesta lajien uhanalaisuusarvioinnista vastaavien työryhmien ja muiden uhanalaisten lajien suojelua edistävien työryhmien toimintaan sekä uhanalaisuusarviointia palvelevaan lajiston valtakunnalliseen seurantaan

7.3.2019
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2019 valtionavustuksen lajien uhanalaisuusarvioinnista vastaavien työryhmien ja muiden uhanalaisten lajien suojelua edistävien työryhmien toimintaan, uhanalaisimpien lajien suojelutoimiin sekä uhanalaisuusarviointia palvelevaan lajiston valtakunnalliseen seurantaan. Hakuaika alkaa 7.3.2019 ja hakemukset ympäristöministeriölle tulee toimittaa viimeistään 29.3.2019.

Kestävä kaupunki -ohjelman kokeilu- ja pilottihaku kaupungeille ja kunnille käynnistyy

1.3.2019
Ympäristöministeriön koordinoima Kestävä kaupunki -ohjelma käynnistää haun, jossa etsitään konkreettisia ja vaikuttavia kaupunkien ja kuntien kestävää kehitystä edistäviä hankkeita. Haussa avustetaan kokeiluja ja pilotteja, jotka yhdistävät kestävän kehityksen eri osa-alueita. Haun teema-alueet ovat vähähiiliset kaupungit, älykkäät kaupungit, sosiaalisesti kestävät kaupungit ja terveelliset kaupungit.

Haettavana harkinnanvaraiset valtionavustukset toimittajien ja kuvaajien matkoihin sekä muuhun viestintään

1.3.2019
Ympäristöministeriö ilmoittaa haettavaksi vuoden 2019 valtionavustusta ympäristöministeriön strategisia vaikuttavuustavoitteita ilmaisevaan viestintään. Haku alkaa 1.3.2019 ja tämän kuulutuksen vaatimusten mukaiset hakemukset liitteineen tulee toimittaa ympäristöministeriöön viimeistään 25.3.2019.

Ympäristöministeriö etsii hankkeita tehostamaan vesiensuojelua

20.2.2019
Ympäristöministeriö käynnistää avustushaun vesiensuojelulle. Avustusta myönnetään vesien ja meren hoitoa tai ravinteiden kierrätystä edistävään työhön, joka tukee käynnistyvän vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteita. Haussa etsitään hyvin käynnistynyttä työtä eteenpäin vieviä tekoja ja hyviksi havaittujen menetelmien viemistä käytäntöön. Ravinteiden kierrätyksessä painopisteenä on muun muassa kaupunkiviljely. Haku on avoinna 20.2.2019–2.4.2019 ja toteutetaan yksivaiheisena.

Julkaistu 17.10.2016 klo 7.30, päivitetty 20.2.2019 klo 11.22
  • FI
  •  
  • SV