Rakennerahastot – EU:n rakennerahastojen tuki ympäristöhankkeille

Euroopan unionin tavoitteena on vähentää alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja. EU toteuttaa alue- ja rakennepolitiikkaa rakennerahastojen avulla. Rakennerahastoista rahoitetaan myös ympäristöhankkeita.

EU myöntää tukea suomalaisiin ympäristöhankkeisiin kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimeenpano-ohjelma. Ohjelmaa toteutetaan kaikkialla Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. Ohjelmalla tuetaan mm.

vähähiilistä taloutta, Itämeri-strategiaa sekä kestävää kaupunkikehittämistä.

Ympäristöministeriö osallistuu ohjelman valmisteluun ja huolehtii ympäristönäkökulman huomioimisesta ohjelmatyössä.

 

Lisätietoja ympäristöministeriössä antavat:
 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, p. 0295 250 075, etunimi.sukunimi@ym.fi
Suunnittelija Mauri Yltiö, p. 0295 250 329 , etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Euroopan alueellinen yhteistyö

Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmat (Itämeren alueen Interreg ohjelma 2014-2020)

Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, p. 0295 250 296, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

Itämeren ohjelman kansallinen komitea

Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, p. 0295 250 296, etunimi.sukunimi@ym.fi

Uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu ympäristöministeriön osalta

Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, p. 0295 250 075, etunimi.sukunimi@ym.fi
Suunnittelija Mauri Yltiö, p. 0295 250 329 , etunimi.sukunimi@ym.fi
Interreg: Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, p. 0295 250 296, etunimi.sukunimi@ym.fi

 

 

Julkaistu 14.5.2013 klo 15.52, päivitetty 4.4.2019 klo 9.33