Hyppää sisältöön

Rakennerahastot – EU:n rakennerahastojen tuki ympäristöhankkeille

Euroopan unionin tavoitteena on vähentää alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja. EU toteuttaa alue- ja rakennepolitiikkaa rakennerahastojen avulla. Rakennerahastoista rahoitetaan myös ympäristöhankkeita.

EU myöntää tukea suomalaisiin ympäristöhankkeisiin kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimeenpano-ohjelma. Ohjelmaa toteutetaan kaikkialla Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita.

Ohjelmalla tuetaan mm:

Ympäristöministeriö osallistuu ohjelman valmisteluun ja huolehtii ympäristönäkökulman huomioimisesta ohjelmatyössä.

Lisätietoja:

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, p. 0295 250 075, etunimi.sukunimi@ym.fi
Suunnittelija Mauri Yltiö, p. 0295 250 329, etunimi.sukunimi@ym.fi

Euroopan alueellinen yhteistyö

Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmat (Itämeren alueen Interreg ohjelma 2014-2020)
Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, p. 0295 250 296, etunimi.sukunimi@ym.fi

Itämeren ohjelman kansallinen komitea

Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, p. 0295 250 296<, etunimi.sukunimi@ym.fi

Uuden ohjelmakauden 2021-2027 valmistelu ympäristöministeriön osalta

Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, p. 0295 250 075, etunimi.sukunimi@ym.fi
Suunnittelija Mauri Yltiö, p. 0295 250 329, etunimi.sukunimi@ym.fi

Interreg
Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, p. 0295 250 296, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 14.5.2013 klo 15.52, päivitetty 14.6.2019 klo 10.22