Rakennerahastot – EU:n rakennerahastojen tuki ympäristöhankkeille

Euroopan unionin tavoitteena on vähentää alueiden välisiä taloudellisia ja sosiaalisia eroja. EU toteuttaa alue- ja rakennepolitiikkaa rakennerahastojen avulla. Rakennerahastoista rahoitetaan myös ympäristöhankkeita.

EU myöntää tukea suomalaisiin ympäristöhankkeisiin kahdesta rakennerahastosta: Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahastosta (ESR).

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 on Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja sosiaalirahaston (ESR) toimeenpano-ohjelma. Ohjelmaa toteutetaan kaikkialla Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Rakennerahasto-ohjelma toteuttaa Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita. Ohjelmalla tuetaan mm.

vähähiilistä taloutta, Itämeri-strategiaa sekä kestävää kaupunkikehittämistä.

Ympäristöministeriö osallistuu ohjelman valmisteluun ja huolehtii ympäristönäkökulman huomioimisesta ohjelmatyössä.

 

Lisätietoja ympäristöministeriössä antavat

 

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Erityisasiantuntija Juhana Rautiainen, p. +358 295 250 143, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi.

Suunnittelija Mauri Yltiö, p. 0400 143 903, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite, Euroopan aluekehitysrahasto 2007–2013

Suunnittelija Mauri Yltiö, p. 0400 143 903, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys -tavoite, Euroopan sosiaalirahaston valtakunnallinen tavoiteohjelma 2007–2013

Suunnittelija Mauri Yltiö, p. 0400 143 903, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Euroopan alueellinen yhteistyö

Valtioiden välisen yhteistyön ohjelmat (Itämeren alueen Interreg ohjelma 2014-2020)

Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, p. 050 304 1548, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Itämeren ohjelman kansallinen komitea

Neuvotteleva virkamies Tiina Tihlman, p. 050 304 1548, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 14.5.2013 klo 15.52, päivitetty 28.1.2016 klo 10.54