Tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoitus

Ympäristöministeriö hankkii ja rahoittaa hallintoa palvelevaa tutkimus- ja kehitystoimintaa, joka tukee:

  • toiminnan ennakointia
  • kansallista ja kansainvälistä ympäristöpolitiikan ja –lainsäädännön valmistelua, kehittämistä ja toimeenpanoa.
  • päätöksentekoa ja arviointia. 

Ympäristöministeriön tutkimusjohtaja johtaa ja ohjaa ministeriön tutkimus- ja kehittämistoiminnan määrärahojen suunnittelua. Ministeriön osastot hallinnoivat heille osoitettua määrärahaa.

Ohjeet ja lomakkeet

Lisätietoja

Tanja Suni
tutkimusjohtaja
0295 250 013
etunimi.sukunimi@ym.fi

Luontoympäristön tutkimus- ja kehittämistoiminta

Pekka Harju-Autti
neuvotteleva virkamies
0295 250 339
etunimi.sukunimi@ym.fi

Rakennetun ympäristön tutkimus- ja kehittämistoiminta

Juha-Pekka Maijala
yli-insinööri
0295 250 173
etunimi.sukunimi@ym.fi

Ympäristönsuojelun tutkimus- ja kehittämistoiminta

Pasi Iivonen
kehittämispäällikkö
0295 250 098
etunimi.sukunimi@ym.fi

Hankehallinto

Ulla Äänismaa
ylitarkastaja
0295 250 324
etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 15.5.2014 klo 15.47, päivitetty 17.10.2019 klo 11.59