Hyppää sisältöön

Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät

Aika: 27. - 28.11.2019
Paikka: Ympäristöministeriö, Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki

 

Ympäristöministeriö järjestää Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 27.–28.11.2019. Neuvottelupäivässä tuodaan esiin eri osapuolten näkemyksiä energiakysymyksistä. Ensimmäisenä päivänä on esillä erityisesti energiatehokkuuteen ja rakentamiseen liittyviä asioita. Toisena päivänä käsitellään muun muassa tuulivoimaan liittyviä asioita. Neuvottelupäivä on kaikille avoin tilaisuus. Kutsuttuina ovat mm. ympäristöhallinnon, viranomaisten, kuntien, maakunnan liittojen, järjestöjen sekä rakentajien ja konsulttien edustajia.

Linkki tilaisuuden videotallenteeseen

Lisätietoja: Erityisasiantuntijat Sanna Andersson, Sanna Jylhä ja Simon le Roux  
sähköposti: etunimi.sukunimi@ym.fi

 

OHJELMA

Keskiviikko 27.11.2019

Aamupäivän puheenjohtajana Helena Säteri, ympäristöministeriö

JOHDATUS NEUVOTTELUPÄIVILLE

9.30     Neuvottelupäivien avaus
              Ylijohtaja Helena Säteri, ympäristöministeriö

9.45     Hallitusohjelman hiilineutraali Suomi (pdf)
              Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, ympäristöministeriö

10.00  Ilmastonmuutos ja energiakysymykset maankäyttö- ja rakennuslain
             uudistuksessa
(pdf)
              Rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä ja  rakennusneuvos Teppo Lehtinen,
              ympäristöministeriö

10.30  Ilmatieteen laitoksen terveiset alueidenkäytön suunnitteluun
            ja rakentamiseen
(pdf)
              Ilmastontutkimusohjelman toimialajohtaja Hannele Korhonen,
              Ilmatieteen laitos

            Keskustelu

11.00   Lounastauko

Iltapäivän puheenjohtajana rakennusneuvos Teppo Lehtinen ja erityisasiantuntija Matti Kuittinen, ympäristöministeriö

ENERGIATEHOKKUUS UUDIS-, KORJAUS- JA VÄHÄHIILISESSÄ RAKENTAMISESSA

12.00   Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) täytäntöönpano 2020 (pdf)
              Ympäristöneuvos Maarit Haakana, ympäristöministeriö

            Rakennusten pitkän aikavälin peruskorjausstrategia (pdf)
              Yli-insinööri Jyrki Kauppinen, ympäristöministeriö

             Smart Readiness Indicator (SRI) for Buildings: Finnish national project on SRI
             implementation - Kehitysversion testaus 2019
(pdf)
               Prof. Markku J. Virtanen, Aalto-yliopisto

             Yhteisselvitys- ja kehityshanke älykkään energiahallinnan yleistymisen ja
             tiedonvaihdon edistämiseksi
(pdf)
               Aki Toivanen, Korkia Consulting Oy

            Korjausrakentamisen toimenpiteet ja tavoitteet sekä niihin liittyvät
            rahoitusmekanismit
(pdf)
              Harri Heinaro, MOTIVA (Pitkän aikavälin peruskorjausstrategia
              2050 REMPPA-hanke)

13.15   Keskustelu

13.30   Kahvi

14.00  Tiekartta rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen huomioimiseksi rakentamisen
             ohjauksessa
(pdf)
              Matti Kuittinen, ympäristöministeriö         

            Rakentamisen päästötietokannan kehitys (pdf)
             Janne Pesu, SYKE

            Taloudellisten ohjauskeinojen ja muiden kannusteiden käyttö vähähiilisen
            rakentamisen ohjauksessa
(pdf)
              Petrus Kautto, Paula Sankelo, Hanna-Liisa Kangas, SYKE

14.45   Paneelikeskustelu: Taloudelliset ohjauskeinot vähähiilisen
             rakentamisen  ohjauksessa
              puheenjohtaja Hanna-Liisa Kangas, SYKE

              Prof. Jarek Kurnitski, Aalto-yliopisto ja Tallinnan teknillinen yliopisto
              Prof. Kimmo Lylykangas, Tallinnan teknillinen yliopisto
              Dr. Tarja Häkkinen
              Arkkitehti Henna Helander, Suomen arkkitehtiliiton puheenjohtaja, 
              johtava asiantuntija, Helsingin kaupunki
              Toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen, SULPU
              Johtava asiantuntija Harri Heinaro, MOTIVA

15.30   Päivän päätös

Torstai 28.11.2019

Aamupäivän puheenjohtajana rakennusneuvos Anna-Leena Seppälä, ympäristöministeriö

ALUEIDENKÄYTTÖ

9.00    Ilmastoviisautta eri kaavatasoilla

            Asemakaavoitus: esimerkkinä Kuninkaantammi (pdf)
             Arkkitehti, tiimipäällikkö Suvi Tyynilä, Helsingin kaupunki

           Yleiskaavoitus: esimerkkinä Tampere (pdf)
             Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, Tampereen kaupunki

            Maakuntakaavoitus: esimerkkinä Uusimaa (pdf)
             Suunnittelupäällikkö Kaarina Rautio, Uudenmaan liitto

10.00   Menetelmiä

             Vihreän infran auditointi (pdf)
              Hanna-Maija Kehvola, WSP Finland Oy

             Kaavoituksen ekolaskuri KEKO (pdf)
              Projektipäällikkö Jan Tvrdy, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

            Ilmasto kestävän kaavoituksen checklist (pdf)
              Ylitarkastaja Pauliina Pelkonen, Pirkanmaan ELY-keskus

10.30   Paneelikeskustelu

11.00   Lounastauko

Iltapäivän puheenjohtajana aluesuunnitteluneuvos Ulla Koski, ympäristöministeriö

TUULIVOIMA

12.00   KHO:n energiateemaan liittyviä ratkaisuja (pdf)
              Oikeusneuvos Riitta Mutikainen, KHO

12.40  Tuulivoima ja maankäyttö- ja rakennuslain uudistus (pdf)
               Erityisasiantuntija Sanna Jylhä, ympäristöministeriö

                  - Kunnan näkökulmasta (pdf)
                    Kunnanjohtaja, Marko Keski-Sikkilä, Karijoen kunta

                  - Suunnittelun ja toimijan näkökulmasta (pdf)
                    Johtaja, energia, vesi ja ympäristö Karoliina Joensuu, FCG

                  - Keskustelu

13.30      Kahvi

14.00      Tuulivoimarakentamisen selvitykset

                - Tuulivoimamelun häiritsevyyden selittäjät – tutkimus kolmelta
                  tuulivoima-alueelta
(pdf)
                   Dosentti, Valtteri Hongisto, Turun ammattikorkeakoulu

               - Merituulivoiman selvityksiä (pdf)
                  Tutkija, Juho Lappalainen, SYKE

               - Keskustelu

15.00     Päivän päätös

 

 

Julkaistu 4.9.2019 klo 15.31, päivitetty 2.12.2019 klo 13.17