Tavoitteet ja tulokset

Ympäristöministeriön toimintaa ohjaavat
  • ympäristö- ja asuntopolitiikan strategiset linjaukset
  • hallitusohjelma

Ympäristöministeriön hallinnonalan toiminnan ja talouden suunnittelun perustana ovat julkisen talouden suunnitelma ja vuosittainen talousarvio sekä ministeriön omat toiminta- ja taloussuunnitelmat.

Ympäristöministeriön virkamiesten näkemyksiä tulevalle hallituskaudelle 4.3.2019
Ympäristöministeriö on laatinut näkemyksensä siitä, mitä tulevan hallituksen ohjelmaan tulisi ministeriön virkamiesten näkökulmasta sisällyttää. Näkökulman seitsemän tavoitetta koskevat muun muassa ilmastonmuutoksen torjuntaa, kiertotaloutta, kaupunkiseutuja, asumista, vesiä, luonnon monimuotoisuutta, ympäristöriskien hallintaa sekä ilmiölähtöistä budjetointia.
Lue lisää
Julkaistu 14.3.2013 klo 14.19, päivitetty 16.7.2018 klo 13.32