Tutkimus- ja kehittämistoiminta – tietoa päätöksenteon tueksi

Ympäristöministeriö ohjaa, hankkii ja rahoittaa ympäristöhallinnon toimintaa ja päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja  kehittämistoimintaa. Tuotettua tietoa pyritään hyödyntämään ministeriön toiminnassa mahdollisimman tehokkaasti ja johdonmukaisesti. Toimintaa koordinoi tutkimusjohtaja ja tutkimustiimi.

Tutkimusteemat ja rahoituksen kohteet

Ministeriön keskeisimmät tutkimusteemat ovat:

  • ilmastonmuutos ja ilmansuojelu
  • Itämeri, vesistöt ja vesivarat
  • kulutus, tuotanto ja luonnonvarat
  • ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus
  • rakennettu ympäristö, alueiden käyttö ja asuminen

Tutkimustoiminta kootaan vuosittain koko hallinnonalan kattavaan suunnitelmaan:

Vaikuttavuuden arviointi

LIFE-rahoitus

Ympäristöministeriö vastaa Euroopan unionin ympäristöalan LIFE-rahoitusvälineen kansallisesta toiminnasta. LIFE-hankkeissa on tavoitteena saada aikaan lupaavista tutkimustuloksista käytännöllistä ympäristöhyötyä.

Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimijat

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöhallinnon oma tutkimuslaitos, joka tutkii ympäristön ja luonnon muutoksia sekä niiden syitä ja seurauksia.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua. Ympäristöministeriö ohjaa ARAn kehittämistoimintaa.

Tulanet verkosto vahvistaa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa ja edistää poikkitieteellistä tutkimusta.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Tanja Suni, p. 050 441 7164, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 7.3.2014 klo 11.15, päivitetty 29.3.2019 klo 13.32