Tutkimus- ja kehittämistoiminta - tietoa päätöksenteon tueksi

tutkimus
iStockphoto

Ympäristöministeriö ohjaa, hankkii ja rahoittaa ympäristöhallinnon toimintaa ja päätöksentekoa tukevaa tutkimus- ja  kehittämistoimintaa. Tuotettua tietoa pyritään hyödyntämään ministeriön toiminnassa mahdollisimman tehokkaasti ja johdonmukaisesti. Toimintaa koordinoi tutkimusjohtaja ja tutkimustiimi.

Hankkeiden vaikuttavuustarinoita

Ympäristöministeriön T&K-hankkeiden vaikuttavuutta kartoitti Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Pekka Vanhala, joka oli ministeriössä seitsemän kuukautta henkilökierrossa tätä tarkoitusta varten.

Hän teki tutkimusjohtaja Laura Höijerin ohjauksessa laajan taustaselvittelyn ja haastatteli hankkeiden valvojia ympäristöministeriössä. Näiden vaikuttavuustarinoiden avulla kurkistetaan teemalistojen taakse ja tutustutaan osaan hankkeista tarkemmin.

Tutkimusteemat ja rahoituksen kohteet

Ministeriön keskeisimmät tutkimusteemat ovat

  • ilmastonmuutos ja ilmansuojelu
  • Itämeri, vesistöt ja vesivarat
  • kulutus, tuotanto ja luonnonvarat
  • ekosysteemipalvelut ja luonnon monimuotoisuus
  • rakennettu ympäristö, alueiden käyttö ja asuminen

Tutkimustoiminta kootaan vuosittain koko hallinnonalan kattavaan suunnitelmaan

Ympäristöministeriö vastaa Euroopan unionin ympäristöalan rahoitusvälineen Life kansallisesta toiminnasta. Life -hankkeissa on tavoitteena aikaansaada lupaavista tutkimustuloksista käytännöllistä ympäristöhyötyä.

Hallinnonalan tutkimus- ja kehittämistoimijat

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on ympäristöhallinnon oma tutkimuslaitos, joka tutkii ympäristön ja luonnon muutoksia sekä niiden syitä ja seurauksia.

Ympäristöministeriön hallinnonalaan kuuluva Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA on mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua. Ympäristöministeriö ohjaa ARAn kehittämistoimintaa.

Tulanet verkosto vahvistaa valtion tutkimuslaitosten roolia tiede- ja tutkimuspolitiikassa ja edistää poikkitieteellistä tutkimusta.

Kerro meille tutkimustuloksistasi

Ympäristöministeriö ottaa mielellään vastaan tutkimustietoa ja pyrkii hyödyntämään sitä toiminnassaan.

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Tanja Suni, p. 050 441 7164, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 7.3.2014 klo 11.15, päivitetty 21.11.2018 klo 12.54