Valmiusasiat ympäristöministeriössä

Ympäristöhallinnon varautumista erityistilanteisiin normaali- ja poikkeusoloissa johtaa, valvoo ja yhteen sovittaa ympäristöministeriö. Varautumisella varmistetaan tehtävien mahdollisimman häiriötön hoitaminen kaikissa tilanteissa.

Perustan ympäristöministeriön varautumiselle muodostaa valtioneuvoston periaatepäätös 16.12.2010 Yhteiskunnan turvallisuusstrategiasta (YTS 2010). Yhteiskunnan turvallisuusstrategiassa määritellään ympäristöhallinnon erityistilanteisiin liittyvät keskeiset tehtävät normaali- ja poikkeusoloissa.

Erityistilanteet

Esimerkkejä ympäristöministeriön kannalta merkittävistä erityistilanteista ovat

  • maa- ja vesialueen laaja-alainen saastuminen
  • maa-, meri- tai ilmaliikenneonnettomuus
  • vaarallisiin aineisiin liittyvä onnettomuus
  • vakava eläin- tai kasvitautiepidemia
  • eliöiden joukkokuolema
  • vesihuollon (ml jätevesihuolto) häiriintyminen
  • jätehuollon häiriintyminen

Merkittävin ympäristöministeriön vastuulla oleva erityistilanne on merellinen öljyonnettomuus. Ison alusöljyvahingon torjunnan järjestämisestä on julkaistu raportti.

Poikkeusolot ja valmiuslaki

Viranomaisten on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. Poikkeusoloja ovat valmiuslaissa määritellyt tilanteet, kuten esimerkiksi erityisen vakavat suuronnettomuudet. Valmiuslaissa säädetään viranomaisten toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana.

Varautumisorganisaatio

Ympäristöministeriöllä on valmiusryhmä, jota johtaa ministeriön valmiuspäällikkö. Valmiusryhmä koordinoi ministeriön valmiussuunnittelua.

Erityistilanteiden varalta ympäristöministeriössä toimii erityistilannepäivystys. Vakavissa erityistilanteissa ministeriöön kootaan kriisiryhmä hoitamaan tilannetta.

Suomen ympäristökeskuksessa on öljy- ja kemikaalivahinkojen torjunnan sekä muiden ympäristön erityistilanteiden edellyttämiä kiireellisiä toimenpiteitä varten ympärivuorokautinen ympäristövahinkopäivystys. Päivystyksen puhelinnumero on tarkoitettu vain viranomaisten väliseen yhteydenpitoon. Yhteydenotto päivystykseen tapahtuu hätäkeskusten ja meripelastuskeskusten kautta.

Lisätietoja

Valmiuspäällikkö Teppo Lehtinen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 14.5.2013 klo 10.24, päivitetty 29.3.2019 klo 13.11