Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät 2019

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat ensisijaisesti tarkoitettu ympäristöhallinnon työntekijöille, tilaisuuskohtaisesti myös keskeisimmille yhteistyötahoille.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään kalenteriin sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Etäyhteytenä käytetään pääasiassa videoneuvotteluyhteyttä.   Lähetämme ilmoittautuneille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta.

Vuoden 2019 tilaisuuksien aineistot säilytetään verkkosivuilla noin vuoden ajan.  Päättyneiden tilaisuuksien aineistot

Lisätietoja: Assistentti Ulla Ylikoski, ympäristöministeriö, p. +358 295 250 327, yha.koulutus(at)ym.fi

 

Tilaisuus Yhteyshenkilö    Ajankohta Paikka Lisätiedot  ja ilmoittautuminen
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Anneli Karjalainen ja Tia Laine-Ylijoki-Laakso, YM / YSO 4.-5.6.2019 YM/Pankkisali Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Luonnonsuojelun toteuttamisen arviointipäivät Päivi Gummerus-Rautiainen, YM/LYMO 4.-5.6.2019 Holiday Club Saimaa, Rauha Lisätiedot
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät (KuMaHoNe) Tapio Heikkilä, YM/LYMO ja Tuija Mikkonen, YM/RYMO 27.-28.8.2019 Pori/Köyliö Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Vaikuta vesiin -päivät Päivi Saari, YM/LYMO ja Sini Olin/SYKE 27.-28.8.2019 YM/Pankkisali  
Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuminen Antton Keto ja Jan Ekebom, YM/LYMO ja Sini Olin/SYKE 29.8.2019 YM/Pankkisali  
Luonnonsuojelun neuvottelupäivä Hanne Lohilahti, YM/LYMO 10.-11.9. 2019 Kuhmo  
Metsätalouden vesiensuojelupäivät Maarit Loiskekoski, YM/LYMO 17.-18.9.2019 Savonlinna  
Maa-ainespäivät Hanne Lohilahti, YM/LYMO 18.9.2019 YM/Pankkisali  
YVA-SOVA-neuvottelupäivät Päivi Saari, YM/LYMO ja Mari Heikkinen/Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2.-3.10.2019 Pohjois-Karjala  
Alueidenkäytön neuvottelupäivät Anu Kerkkänen, YM/RYMO 8.-9 10.2019 Lappeenranta  
Ympäristö- ja vesilupapäivät   8.-9.10.2019    
METSO tutkimus / hankeseminaari Aulikki Alanen,YM/LYMO ja Kimmo Syrjänen 21.10.2019 YM/Pankkisali  
METSOn toteuttajien koulutuspäivä Päivi Gummerus-Rautiainen,YM/LYMO Susanna Anttila/SYKE 22.10.2019 YM/Pankkisali  

Materiaalitori-koulutus

Jenni Lehtonen, YM/YSO 23.10.2019 YM/Pankkisali  
Kalankasvatuspäivät Sonja Pyykkönen, YM/LYMO ja MMM sekä VAR ELY 23.-24.10.2019    
Seurannan suunnittelu ja tila-arvioiden luotettavuus Petri Liljaniemi, YM/LYMO 29.10.2019 YM/Pankkisali  
Vesien- ja merenhoidon toimeenpanon edistämisen teemapäivä Päivi Saari, Antton Keto ja Jan Ekebom, YM/LYMO 30.10.2019? YM/Pankkisali  
Jätealan neuvottelupäivä Nina Lehtosalo, YM/YSO 31.10.-1.11.2019    
Maaperä kuntoon- ja JASKA-päivät Nina Lehtosalo (YM) ja Kari Pyötsiä ja Sanna Pyysing (PIRELY) 5.-6.11.2019 Sokos Hotel Vantaa  
Neuvottelupäivä KAISUn toimeenpanon vauhdittamiseen Olli-Pekka Pietiläinen ja Miia Berger, YM/YSO 5.11.2019    
Eliötyöryhmäseminaari Esko Hyvärinen, YM/LYMO ja Heidi Kaipiainen-Väre, SYKE 6.11.2019    
Ennallistamisen ja luonnonhoidon neuvottelupäivä Aulikki AlanenYM/LYMO ja Kaisu Aapala 12.11.2019 YM/Pankkisali  
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä Hanne Lohilahti, YM/LYMO 13.11.2019 YM/Pankkisali  
Maatalouden ympäristönsuojelupäivät, hallinnon sisäinen Sonja Pyykkönen, YM/LYMO 19.-20.11.2019    
Velvoitetarkkailupäivä Petri Liljaniemi, YM/LYMO 21.11.2019 YM/Pankkisali  
Rakennetun ympäristön energiakysymykset -neuvottelupäivät Sanna Andersson, Sanna Jylhä, YM/RYMO 27.-28.11.2019 YM/Pankkisali  
Alueelliset koulutustilaisuudet ELYille alueidenkäytön ajankohtaisiin kysymyksiin liittyen Anu Kerkkänen, YM/RYMO marras-joulukuu ELYjen tilat viidellä eri paikkakunnalla  
Polttolaitospäivät Sami Rinne YM/YSO 11.-12.3.2020 Kajaani  
         
Muut neuvottelupäivät:        
Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät

 

20.-21.3.2019

Jyväskylä

Aineistot

Kaivosvalvojien ja -luvittajien neuvottelupäivät Soile Nieminen ja Joni Kivipelto, KAIELY ja Susanna Juntunen, POPELY 21.-22.5.2019 Kalajoki, Resort & Spa Hotel Sani

Ilmoittautuminen on päättynyt 1.5.2019

Ohjelmaluonnos

Perinnebiotooppien inventointikoulutus Maarit Vainio, POPELY 11.-12.6.2019 Oulu Lisätiedot ja ilmoittautuminen

 

Päättyneiden tilaisuuksien aineistot

 • Kuntien ilmastoratkaisut vauhtiin! 14.1.2019  Aineistot
 • Koulutus uudesta YVA-hankeluettelosta 23.1.2019 Aineistot
 • Osallistuminen YVA-menettelyssä -koulutus palvelumuotoiluhankkeen tulosten pohjalta 24.1.2019 Aineistot
 • Vesienhoidon uusien tietojärjestelmien käyttökokemukset ja päivitykset 30.1.2019 Aineistot
 • Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät 12.-13.2.2019 Aineistot
 • Haitallisten aineiden päivä 12.3.2019 Aineistot
 • Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden neuvottelupäivät 3.-4.4.2019  Aineistot
 • Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen ajankohtaispäivä 10.4.2019  Aineistot
 • Tunturiympäristöt ja uhanalaiset lajit 11.4.2019  Aineistot
 • Hallinnon sisäiset pilaantuneiden alueiden neuvottelupäivät 7.-8.5.2019 Aineistot
 • Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelun neuvottelupäivä (hallinnon sisäinen) 14.5.2019 Aineistot

 

 

Ympäristöministeriön  (YM) osastojen lyhenteet:
LYMO = Luontoympäristöosasto
RYMO = Rakennetun ympäristön osasto
YSO = Ympäristönsuojeluosasto

 

Suomen ympäristökeskuksen järjestämät tilaisuudet: SYKE:n koulutuskalenteri

 

Julkaistu 19.12.2017 klo 14.12, päivitetty 20.5.2019 klo 17.04