Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät 2019

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat ensisijaisesti tarkoitettu ympäristöhallinnon työntekijöille, tilaisuuskohtaisesti myös keskeisimmille yhteistyötahoille.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään kalenteriin sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Etäyhteytenä käytetään pääasiassa videoneuvotteluyhteyttä.   Lähetämme ilmoittautuneille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta.

Tilaisuuksien aineistot säilytetään verkkosivuilla noin vuoden ajan.  Päättyneiden tilaisuuksien aineistot

Lisätietoja: Assistentti Ulla Ylikoski, ympäristöministeriö, p. +358 295 250 327, yha.koulutus(at)ym.fi

 

Tilaisuus Yhteyshenkilö    Ajankohta Paikka Lisätiedot  ja ilmoittautuminen

Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden neuvottelupäivät

Ari Kangas, YM/LYMO  ja Olli Hirsimäki, POSELY 3.-4.4.2019 Kuopio Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen ajankohtaispäivä Hanna Hämäläinen, YM/RYMO 10.4.2019 YM/Pankkisali Lisätiedot ja ilmoittautuminen

Tunturiympäristöt ja uhanalaiset lajit

Esko Hyvärinen, YM/LYMO, Reima Leinonen KAIELY ja Juha Pöyry SYKE 11.4.2019 YM/Pankkisali Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Pohjaveden suojelun neuvottelupäivät Juhani Gustafsson, YM/LYMO ja Ritva Britschgi/SYKE   Vaasa  
Hallinnon sisäinen PIMA-neuvottelupäivä Nina Lehtosalo, YM/YSO ja Outi Pyy/SYKE 8.5.2019 YM/Pankkisali  
Vesienhoidon (ja merenhoidon) toimenpiteiden suunnittelu, hallinnon sisäinen Antton Keto ja Jan Ekebom, YM/LYMO ja Sini Olin/SYKE 14.5.2019 YM/Pankkisali  
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Anneli Karjalainen ja Tia Laine-Ylijoki-Laakso, YM / YSO 4.-5.6.2019 YM/Pankkisali  
Luonnonsuojeluohjelmien toteuttajien neuvottelupäivät Päivi Gummerus-Rautiainen, YM/LYMO 4.-5.6.2019    
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät (KuMaHoNe) Tapio Heikkilä, YM/LYMO ja Tuija Mikkonen, YM/RYMO 27.-28.8.2019 Pori/Köyliö  
Vaikuta vesiin -päivät Minna Torkkeli, YM/LYMO ja Sini Olin/SYKE 27.-28.8.2019 YM/Pankkisali  
Vesienhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuminen Antton Keto ja Jan Ekebom, YM/LYMO ja Sini Olin/SYKE 29.8.2019 YM/Pankkisali  
Luonnonsuojelun neuvottelupäivä Hanne Lohilahti, YM/LYMO 10.-11.9. 2019 Kuhmo  
Metsätalouden vesiensuojelupäivät Maarit Loiskekoski, YM/LYMO 17.-18.9.2019 Savonlinna  
Maa-ainespäivät Hanne Lohilahti, YM/LYMO 18.9.2019    
YVA-SOVA-neuvottelupäivät Minna Torkkeli, YM/LYMO ja Mari Heikkinen/Pohjois-Karjalan ELY-keskus 2.-3.10.2019 Pohjois-Karjala  
Alueidenkäytön neuvottelupäivät Anu Kerkkänen, YM/RYMO 8.-9 10.2019 Lappeenranta  
Kaikille alan toimijoille avoin PIMA-neuvottelupäivä Nina Lehtosalo, YM/YSO ja Outi Pyy/SYKE 10.10.2019 YM/Pankkisali  
Polttolaitospäivä Sami Rinne, YM / YSO vko 42 15.10. tai 17.10. YM/Pankkisali  
METSO tutkimus / hankeseminaari Aulikki Alanen,YM/LYMO ja Kimmo Syrjänen 21.10.2019 YM/Pankkisali  
METSOn toteuttajien koulutuspäivä Päivi Gummerus-Rautiainen,YM/LYMO Susanna Anttila/SYKE 22.10.2019 YM/Pankkisali  

Materiaalitori-koulutus

Jenni Lehtonen, YM/YSO 23.10.2019 YM/Pankkisali  
Kalankasvatuspäivät Sonja Pyykkönen, YM/LYMO ja MMM sekä VAR ELY 23.-24.10.2019    
Seurannan suunnittelu ja tila-arvioiden luotettavuus Petri Liljaniemi, YM/LYMO 29.10.2019 YM/Pankkisali  
Vesien- ja merenhoidon toimeenpanon edistämisen teemapäivä Minna Torkkeli, Antton Keto ja Jan Ekebom, YM/LYMO 30.10.2019? YM/Pankkisali  
Jätealan neuvottelupäivä Nina Lehtosalo, YM/YSO 31.10.-1.11.2019    
Neuvottelupäivä KAISUn toimeenpanon vauhdittamiseen Olli-Pekka Pietiläinen ja Miia Berger, YM/YSO 5.11.2019    
Eliötyöryhmäseminaari Esko Hyvärinen, YM/LYMO ja Heidi Kaipiainen-Väre, SYKE 6.11.2019    
Ennallistamisen ja luonnonhoidon neuvottelupäivä Aulikki AlanenYM/LYMO ja Kaisu Aapala 12.11.2019 YM/Pankkisali  
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä Hanne Lohilahti, YM/LYMO 13.11.2019 YM/Pankkisali  
Maatalouden ympäristönsuojelupäivät, hallinnon sisäinen Sonja Pyykkönen, YM/LYMO 19.-20.11.2019    
Velvoitetarkkailupäivä Petri Liljaniemi, YM/LYMO 21.11.2019 YM/Pankkisali  
Rakennetun ympäristön energiakysymykset -neuvottelupäivät Sanna Andersson, Sanna Jylhä, YM/RYMO 27.-28.11.2019 YM/Pankkisali  
Alueelliset koulutustilaisuudet ELYille alueidenkäytön ajankohtaisiin kysymyksiin liittyen Anu Kerkkänen, YM/RYMO marras-joulukuu ELYjen tilat viidellä eri paikkakunnalla  
Ympäristö- ja vesilupapäivät        
         
Muut neuvottelupäivät:        
Valtakunnalliset meluntorjuntapäivät

Yhdyshenkilöt: Minna Koskinen, Keski-Suomen ELY-keskus ja Vuokko Väistö, Uudenmaan ELY-keskus

20.-21.3.2019

Paviljonki, Lutakonaukio 12, Jyväskylä

Linkki meluntorjuntapäivien nettisivulle

Kaivosvalvojien ja -luvittajien neuvottelupäivät Soile Nieminen ja Joni Kivipelto, KAIELY ja Susanna Juntunen, POPELY 21.-22.5.2019 Kalajoki, Resort & Spa Hotel Sani  

Perinnebiotooppien inventoinnin maastokoulutus

Maarit Vainio, POPELY 11.-12.6.2019 Oulu  

 

Päättyneiden tilaisuuksien aineistot

  • Kuntien ilmastoratkaisut vauhtiin! 14.1.2019  Aineistot
  • Koulutus uudesta YVA-hankeluettelosta 23.1.2019 Aineistot
  • Osallistuminen YVA-menettelyssä -koulutus palvelumuotoiluhankkeen tulosten pohjalta 24.1.2019 Aineistot
  • Vesienhoidon uusien tietojärjestelmien käyttökokemukset ja päivitykset 30.1.2019 Aineistot
  • Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät 12.-13.2.2019 Aineistot
  • Haitallisten aineiden päivä 12.3.2019 Aineistot

 

 

Ympäristöministeriön  (YM) osastojen lyhenteet:
LYMO = Luontoympäristöosasto
RYMO = Rakennetun ympäristön osasto
YSO = Ympäristönsuojeluosasto

 

Suomen ympäristökeskuksen järjestämät tilaisuudet: SYKE:n koulutuskalenteri

 

Julkaistu 19.12.2017 klo 14.12, päivitetty 21.3.2019 klo 9.37