Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäivät

Ympäristöhallinnon koulutus- ja neuvottelupäiviä järjestetään ympäristöministeriön hallinnonalan strategisesti tärkeistä ja lainsäädännön täytäntöönpanon edellyttämistä keskeisistä kysymyksistä. Koulutus- ja neuvottelupäivät ovat lähtökohtaisesti tarkoitettu kaikille kumppaneillemme, tapauskohtaisesti tilaisuus voi olla rajattu vain ympäristöhallinnossa työskenteleville.

Tilaisuuksien tietoja täydennetään kalenteriin sitä mukaa, kun ne tarkentuvat. Etäyhteytenä käytetään pääasiassa videoneuvotteluyhteyttä.   Lähetämme ilmoittautuneille tiedot etäyhteydestä ennen tilaisuutta.

Tilaisuuksien aineistot säilytetään verkkosivuilla noin vuoden ajan.  Päättyneiden tilaisuuksien aineistot

Lisätietoja: Assistentti Ulla Ylikoski, ympäristöministeriö, p. +358 295 250 327, yha.koulutus(at)ym.fi

 

Tilaisuus Yhteyshenkilö    Ajankohta Paikka Lisätiedot , ilmoittautuminen ja
kohderyhmä
Alueelliset tilaisuudet  ELY-keskusten alueidenkäytön asiantuntijoille Anu Kerkkänen/RYMO  4.2.; 6.2.; 11.2.; 13.2.; 27.2. ELY-keskusten tilat (Oulu, Turku, Lahti, Kuopio, Tampere)  
PIMAPO-neuvottelupäivät
(hallinnon sisäinen)                                 
Nina Lehtosalo/YSO 5.-6.3.2020 SYKE/Tiimi A4 Lisätiedot, ilmoittautuminen  ja ohjelma
Polttolaitospäivät Sami Rinne/YSO 11.-12.3.2020 Hotelli Scandic Kajanus, Kajaani                             Lisätiedot ja ilmoittautuminen
Helmi-päivä Päivi Gummerus-Rautiainen/LYMO Alustavasti 18.3.2020 YM, Pankkisali hallinon uudet virkamiehet
Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen ajankohtaispäivä Hanna Hämäläinen/RYMO 24.3.2020 YM, Pankkisali Lisätiedot ja ilmoittautuminen
MATTI-koulutus (hallinnon sisäinen) Nina Lehtosalo/YSO 2.4.2020 SYKE/Tiimi A4 hallinnon sisäinen
Laadunvalvonnan koulutuspäivä (vedenlaatu, biologiset näytteet, näytteenotto) Petri Liljaniemi/LYMO 28.4.2020 YM, Pankkisali ELY-keskusten ympäristöseurannan ja
–valvonnan asiantuntijat ja hankinnoista vastaavat
Luonto- ja lintudirektiivipäivä Leila Suvantola ja Nunu Pesu/LYMO 12.5.2020 YM, Pankkisali luonnonsuojeluhallinnon virkamiehet
Ilmastovaikutusten arviointi YVAssa ja SOVAssa Päivi Saari/LYMO ja Mikael Hildén/SYKE 13.5.2020 YM, Pankkisali valtion ympäristöhallinnon virkamiehet ja muut
kiinnostuneet
Vesienhoitosuunnitelmien ja toimenpideohjelmien viimeistely Päivi Saari/LYMO ja Kati Martinmäki-Aulaskari/SYKE 19.5.2020 YM, Pankkisali vesienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmia valmistelevat valtion ympäristöhallinnon
virkamiehet
Maaperän ja metsien hiilivarastot ja niiden säilymiseen/kertymiseen vaikuttavat tekijät Miia Berger/YSO 27.5.2020 YM, Pankkisali  
Luonnonsuojelun arviointipäivät N.N./LYMO 2.-3.6.2020   ELY-keskusten luonnonsuojelun toteuttamista
hoitavat asiantuntijat
Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Nina Lehtosalo/YSO 4.-5.6.2020 YM, Pankkisali  
Natura-luontotyyppien tunnistaminen Aulikki Alanen/LYMO Alustavasti 9.-11.6.2020   ELY-keskusten ja Metsähallituksen uudet
työntekijät
Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät Tapio Heikkilä/LYMO ja Tuija Mikkonen/RYMO sekä Sirpa Peltonen/ESA ELY 25.-26.8.2020 Etelä-Savo ympäristö- ja maataloushallinnon, maakuntien liittojen, Museoviraston ja maakuntamuseoiden, Metsähallituksen, kuntien sekä muiden sidosryhmien  asiantuntijat
Vaikuta vesiin -päivät Päivi Saari sekä Minna Torkkeli/LYMO sekä Timo Jokelainen ja Liisa Pelkonen/LAP ELY 25.-26.8.2020 Rovaniemi viranomaiset, sidosryhmät ja kaikki vesien- ja merenhoidosta kiinnostuneet
Maatalouden ympäristönsuojelun neuvottelupäivät Anne Polso/EPO ELY ja Johanna Helkimo/LYMO 31.8.-1.9.2020 Seinäjoki aluehallintovirastojen, ELY-keskusten ja kuntien ympäristöviranomaiset
Luonnonsuojelun neuvottelupäivät Aulikki Alanen/LYMO Alustavasti 9.-10.9.2020 Uusimaa ELY-keskusten, Metsähallituksen, SYKEn
ja YM:n luonnonsuojelutehtävistä vastaavat
Maa-ainespäivä Hanne Lohilahti/LYMO 16.9.2020 YM, Pankkisali  
YVA-SOVA-neuvottelupäivät Päivi Saari ja Minna Torkkeli/LYMO sekä Leena Ivalo PIR ELY                                    22.-23.9.2020 Hyytiälä ELY-keskusten YVA-yhteysviranomaisen ja
YVAan liittyviä tehtäviä sekä SOVA-tehtäviä
hoitavat henkilöt sekä aluehallintovirastojen lupatehtäviä hoitavat.
MARA /MASA koulutuspäivä Marja-Riitta Korhonen/YSO 24.9.2020 YM, Pankkisali  
Alueelliset MATTI-koulutukset kuntaviranomaisille Nina Lehtosalo/YSO Syyskuu-marraskuu    
Alueidenkäytön neuvottelupäivät Anu Kerkkänen/RYMO 29.-30.9.2020 Pasila, Helsinki alueidenkäytön asiantuntijat maakuntien liitoista ja ELY-keskuksista sekä muualta valtion hallinnosta
Valtakunnallinen kuulemisen käynnistystilaisuus Päivi Saari ja Minna Torkkeli/LYMO sekä Kati Martinmäki-Aulaskari/SYKE 1.10.2020 YM, Pankkisali valtion ympäristöhallinnon vesien- ja merenhoidon keskeiset sidosryhmät.
Kalankasvatuksen ympäristönsuojelun neuvottelupäivä Mirva Wideskog/VAR ELY ja Johanna Helkimo/LYMO Alustavasti 1.-2.10.2020 Alustavasti Turku valtion ja kuntien ympäristöhallinnon
virkamiehet, toiminnanharjoittajat sekä
sidosryhmät
Vesien- ja merenhoidon uudet tietojärjestelmät Jan Ekebom ja Petri Liljaniemi/LYMO 7.10.2020 YM, Pankkisali vesi- ja meri-ympäristötietoa käyttävät ympäristöhallinnon asiantuntija
Jätteen kuljettajien valvonta Marja-Riitta Korhonen/YSO 8.10.2020 YM, Pankkisali  
Lajisuojelupäivät Esko Hyvärinen/LYMO 14.-15.10.2020 YM, Pankkisali ELY-keskusten, Metsähallituksen ja SYKEn virkamiehet ja asiantuntijat
Puhdistamovalvojien ja -luvittajien neuvottelupäivät Ari Kangas/LYMO 28.-29.10.2020 Lahti ELYjen ja AVIen yhdyskuntajätevedenpuhdis-
tamojen valvonnasta ja luvittamisesta vastaavat
Maaperä kuntoon -ja JASKA-päivät Nina Lehtosalo/YSO Loka-marraskuu    
Jätelain toimeenpano Marja-Riitta Korhonen/YSO 4.11.2020 (?) YM, Pankkisali  
Eliötyöryhmäseminaari Esko Hyvärinen/LYMO 5.11.2020 YM, Pankkisali eliötyöryhmät, luonnonsuojeluhallinnon virkamiehet ja asiantuntijat
METSO - toteuttajien neuvottelupäivä N.N./LYMO ja Susanna Anttila/SYKE 10.11.2020 YM, Pankkisali METSO-ohjelman toteutukseen osallistuvat
Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä Hanne Lohilahti/LYMO 18.11.2020 YM, Pankkisali  
Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät Sanna Andersson, Sanna Jylhä, Simon le Roux/RYMO 25.-26.11.2020 YM, Pankkisali kunnat, maakuntien liitot ja ELY- keskukset
sekä alan yritykset ja järjestöt
Valvontakoulutus Nina Lehtosalo/YSO useita    
Ympäristö- ja vesilupapäivät        
Muut neuvottelupäivät:        
         

 

Päättyneiden tilaisuuksien aineistot

Vuosi 2020

 

Vuosi 2019

 • Kuntien ilmastoratkaisut vauhtiin! 14.1.2019  Aineistot
 • Koulutus uudesta YVA-hankeluettelosta 23.1.2019  Aineistot
 • Osallistuminen YVA-menettelyssä -koulutus palvelumuotoiluhankkeen tulosten pohjalta 24.1.2019  Aineistot
 • Vesienhoidon uusien tietojärjestelmien käyttökokemukset ja päivitykset 30.1.2019  Aineistot
 • Maatalouden uusimman ympäristötiedon vaihtopäivät 12.-13.2.2019  Aineistot
 • Haitallisten aineiden päivä 12.3.2019  Aineistot
 • Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden neuvottelupäivät 3.-4.4.2019  Aineistot
 • Rakennusperinnön ja korjausrakentamisen ajankohtaispäivä 10.4.2019 Aineistot
 • Tunturiympäristöt ja uhanalaiset lajit 11.4.2019  Aineistot
 • Hallinnon sisäiset pilaantuneiden alueiden neuvottelupäivät 7.-8.5.2019   Aineistot
 • Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelun neuvottelupäivä (hallinnon sisäinen) 14.5.2019 Aineistot
 • Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät 4.-5.6.2019 Aineistot
 • Luonnonsuojelun toteuttamisen arviointipäivät 4.-5.6.2019  Lisätiedot
 • Vaikuta vesiin -päivät 27.-28.8.2019  Aineistot
 • Kulttuurimaiseman hoidon neuvottelupäivät (KuMaHoNe) 27.-28.8.2019  Aineistot
 • Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden suunnittelu ja toteutuminen (hallinnon sisäinen) 29.8.2019   Aineistot
 • Luonnonsuojelun neuvottelupäivät 10.-11.9.2019  Aineistot
 • Maa-ainespäivät 18.9.2019 Aineistot
 • YVA-SOVA-neuvottelupäivät 2.-3.10.2019 Aineistot
 • Alueidenkäytön neuvottelupäivät 8.-9.10.2019 Aineistot
 • Ympäristö- ja vesilupapäivät 8.-9.10.2019 Aineistot
 • METSO-tutkimusseminaari 21.10.2019 Aineistot
 • METSO-toteuttajien neuvottelupäivä 22.10.2019 Aineistot
 • Vesien- ja merenhoidon toimeenpanon edistämisen teemapäivä - haitalliset aineet ja turvetuotanto 30.10.2019 Aineistot
 • Kalankasvatuksen ympäristösuojelun neuvottelupäivät 6.11.2019  Aineistot
 • Eliötyöryhmäseminaari 6.11.2019 Aineistot
 • Ennallistamisen ja luonnonhoidon neuvottelupäivä 12.11.2019 Aineistot
 • Turvetuotannon ympäristön- ja luonnonsuojelupäivä (hallinnon sisäinen) 13.11.2019  Aineistot
 • Velvoitetarkkailupäivä 21.11.2019Aineistot
 • Yhdyskuntajätevedenpuhdistamojen neuvottelupäivät 20.-21.11.2019 Aineistot
 • Rakennetun ympäristön energiakysymysten neuvottelupäivät 27.-28.11.2019  Aineistot

 

 

Ympäristöministeriön  (YM) osastojen lyhenteet:
LYMO = Luontoympäristöosasto
RYMO = Rakennetun ympäristön osasto
YSO = Ympäristönsuojeluosasto

 

Suomen ympäristökeskuksen järjestämät tilaisuudet: SYKE:n koulutuskalenteri

 

Julkaistu 19.12.2017 klo 14.12, päivitetty 12.2.2020 klo 17.18