Ympäristöministeriö työpaikkana

Me ympäristöministeriössä haluamme taata paremman ympäristön tuleville sukupolville. Ympäristöministeriössä on mahdollista vaikuttaa ympäristöasioiden, rakentamisen ja asumisen sekä luonnon monimuotoisuuden tilaan. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.

Merkityksellistä työtä yhdessä

Tulevaisuuden hyvinvoiva elinympäristö luodaan tänään ja meillä ympäristöministeriöläisillä on siinä tärkeä rooli. Olemme sitoutuneita työskentelemään ympäristön puolesta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa auttaen toisiamme onnistumaan. Työskentelemme useissa eri sidosryhmissä ja siksi tiedon avoimuus ja sujuva kommunikaatio ovat ensisijaisen tärkeitä työn onnistumiselle. Tämä tarkoittaa paitsi tutkimuksen ja säädösvalmistelun läpinäkyvyyttä, myös kuuntelevaa ja vuorovaikutteista tapaa toimia eri yhteisöissä. Meille tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus ovat työyhteisön toiminnan perusedellytys ja toimimme näiden arvojen edistämiseksi. Työympäristömme on verkostomainen sekä matalahierarkkinen. Tämä takaa asioiden sujuvan hoitamisen sekä tiedon nopean liikkumisen.

Kehittymistä tukeva ympäristö

Arvostamme toistemme vahvaa asiantuntemusta ja kiinnostusta kehittyä yhä paremmaksi. Jatkuvasti uudistuvana asiantuntijaorganisaationa koemme itsensä kehittämisen oleelliseksi osaksi työtämme ja kannustamme jokaista löytämään itselle toimivia tapoja syventää ja monipuolistaa osaamistaan. Esimiehemme rohkaisevat omaehtoiseen työskentelytapaan sekä itsensä kehittämiseen niin koulutusten kuin mielenkiintoisten työtehtävien ja verkostojen kautta.

Arjen ja työn tasapaino

Työssä jaksaminen on meille tärkeää ja pyrimme tekemään ympäristöministeriöläisten työn ja arjen yhteensovittamisesta mahdollisimman toimivaa ja oikeudenmukaista. Modernit työtilamme Helsingin ydinkeskustassa mahdollistavat monipuoliset ja ergonomiset työskentelypuitteet. Tuemme työn joustoa tarjoamalla mahdollisuuden henkilökiertoon sekä opintovapaisiin, tukemalla etätöitä ja kannustamalla perhevapaiden pitoon. Meillä vietetään myös lapsi mukaan töihin -päivää. Ympäristöministeriössä järjestetään tämän lisäksi virkistystoimintaa ja tuetaan liikuntaa sekä kulttuuriharrastuksia.

Keitä me olemme?

Ympäristöministeriössä työskentelee yli 260 virkamiestä. Meistä moni työskentelee kansainvälisten ympäristöasioiden parissa, säädösvalmistelun, ympäristö- ja asuntopolitiikan sekä hallinnon asiantuntija- ja avustavissa tehtävissä. Arvostamme monipuolista osaamista ja työkokemusta. Meillä työskentelee esimerkiksi arkkitehtejä, diplomi-insinöörejä ja monilla on oikeustieteiden, maatalous- ja metsätieteiden, maantieteen, filosofian, valtiotieteiden sekä hallintotieteiden koulutustausta. Meistä 70% on naisia ja 30% miehiä. Ympäristöministeriöläisten keski-ikä on hieman alle 50 vuotta.

Tutustu ympäristöministeriöläisten työhön:

Julkaistu 14.5.2013 klo 10.27, päivitetty 11.4.2019 klo 9.17