Hyppää sisältöön

Ympäristöministeriö työpaikkana

Ympäristöministeriö työpaikkana

Me ympäristöministeriössä haluamme taata paremman ympäristön tuleville sukupolville. Ympäristöministeriössä on mahdollista vaikuttaa ympäristöasioiden, rakentamisen ja asumisen sekä luonnon monimuotoisuuden tilaan. Työ ympäristöhallinnon ytimessä on monipuolista ja yhteiskunnallisesti merkittävää.

Merkityksellistä työtä yhdessä

Tulevaisuuden hyvinvoiva elinympäristö luodaan tänään ja meillä ympäristöministeriöläisillä on siinä tärkeä rooli. Olemme sitoutuneita työskentelemään ympäristön puolesta yhdessä muiden asiantuntijoiden kanssa auttaen toisiamme onnistumaan. Työskentelemme useissa eri sidosryhmissä ja siksi tiedon avoimuus ja sujuva kommunikaatio ovat ensisijaisen tärkeitä työn onnistumiselle. Tämä tarkoittaa paitsi tutkimuksen ja säädösvalmistelun läpinäkyvyyttä, myös kuuntelevaa ja vuorovaikutteista tapaa toimia eri yhteisöissä. Meille tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus ovat työyhteisön toiminnan perusedellytys ja toimimme näiden arvojen edistämiseksi. Työympäristömme on verkostomainen sekä matalahierarkkinen. Tämä takaa asioiden sujuvan hoitamisen sekä tiedon nopean liikkumisen.

Kehittymistä tukeva ympäristö

Arvostamme toistemme vahvaa asiantuntemusta ja kiinnostusta kehittyä yhä paremmaksi. Jatkuvasti uudistuvana asiantuntijaorganisaationa koemme itsensä kehittämisen oleelliseksi osaksi työtämme ja kannustamme jokaista löytämään itselle toimivia tapoja syventää ja monipuolistaa osaamistaan. Esimiehemme rohkaisevat omaehtoiseen työskentelytapaan sekä itsensä kehittämiseen niin koulutusten kuin mielenkiintoisten työtehtävien ja verkostojen kautta.

Arjen ja työn tasapaino

Työssä jaksaminen on meille tärkeää ja pyrimme tekemään ympäristöministeriöläisten työn ja arjen yhteensovittamisesta mahdollisimman toimivaa ja oikeudenmukaista. Modernit työtilamme Helsingin ydinkeskustassa mahdollistavat monipuoliset ja ergonomiset työskentelypuitteet. Tuemme työn joustoa tarjoamalla mahdollisuuden henkilökiertoon sekä opintovapaisiin, tukemalla etätöitä ja kannustamalla perhevapaiden pitoon. Meillä vietetään myös lapsi mukaan töihin -päivää. Ympäristöministeriössä järjestetään tämän lisäksi virkistystoimintaa ja tuetaan liikuntaa sekä kulttuuriharrastuksia.

Keitä me olemme?

Ympäristöministeriössä työskentelee yli 260 virkamiestä. Meistä moni työskentelee kansainvälisten ympäristöasioiden parissa, säädösvalmistelun, ympäristö- ja asuntopolitiikan sekä hallinnon asiantuntija- ja avustavissa tehtävissä. Arvostamme monipuolista osaamista ja työkokemusta. Meillä työskentelee esimerkiksi arkkitehtejä, diplomi-insinöörejä ja monilla on oikeustieteiden, maatalous- ja metsätieteiden, maantieteen, filosofian, valtiotieteiden sekä hallintotieteiden koulutustausta. Meistä 70% on naisia ja 30% miehiä. Ympäristöministeriöläisten keski-ikä on hieman alle 50 vuotta.

Tutustu ympäristöministeriöläisten työhön

Palvelussuhde ja palkkaus

Palvelussuhteet ministeriössä ovat pääosin virkasuhteita. Palvelussuhteiden ehdoissa noudatetaan valtion virkamieslainsäädäntöä sekä valtion yleisiä virka- ja työehtoja.

Ministeriössä on oma palkkausjärjestelmä. Tehtävät on jaettu vaativuusluokkiin, joilla on omat palkkaluokkansa. Palkkaus muodostuu tehtävien vaativuuteen perustuvasta tehtäväkohtaisesta palkanosasta ja henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvasta henkilökohtaisesta palkanosasta.

Virka- ja työehtosopimusasiakirjat (VES/TES)

VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimusasiakirjoja. Ympäristöministeriön voimassa olevat sopimusasiakirjat liitteineen löytyvät alla olevista linkeistä.

Ympäristöministeriön VES numero on 350101.

Tarkentava virkaehtosopimus ympäristöministeriön palkkausjärjestelmästä (pdf)
Sopijaosapuolet: Ympäristöministeriö, JUKO ry, Pardia ry, JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 9.1.2012
Voimassaolo: 1.3.2012–31.3.2020

Tarkentava virkaehtosopimus vuoden 2018 virastoerän toteuttamisesta (pdf)
Sopijaosapuolet: Ympäristöministeriö, JUKO ry, Pardia ry, JHL ry
Allekirjoituspäivämäärä: 15.5.2018
Voimassaolo: 15.5.2018–31.3.2020

Tarkentavan virkaehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirja (pdf)
Sopijaosapuolet: Ympäristöministeriö, JUKO ry, Pardia ry, JHL ry
Allekirjoituspvm: 9.1.2012
Voimassaolo: 1.3.2012–31.3.2020

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausipalkkiot (pdf)
Voimassaolo: 1.4.2018–

Pöytäkirja voimassa olevien sopimusten toteamisesta sopimuskaudella 2018-2020 (pdf)
Allekirjoituspäivämäärä 13.3.2018
Voimassaolo 1.2.2018–

 

Julkaistu 26.9.2019 klo 14.52, päivitetty 11.12.2019 klo 13.12