Ympäristöministeriön uusi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma valmistui

Uutinen 28.5.2018 klo 9.57

Ympäristöministeriö on valmistellut uuden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, joka kattaa vuodet 2018-2023. Ministeriössä päätettiin yhdistää tasa-arvosuunnitelma ja yhdenvertaisuussuunnitelma, sillä niillä nähtiin olevan hyvin kiinteä yhteys toisiinsa.

​Suunnitelmassa määritellään yleisellä tasolla ne tavoitteet, toimenpiteet ja vastuut, joilla ministeriö edistää toiminnallista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta omassa asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa.

Valmistelun tueksi laadittiin nykytilan arvio. Ympäristöministeriön toiminnallisen tasa-arvotyöryhmän mukaan sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen etenee ministeriössä hyvin, mutta sitä tulee syventää. Ministeriön politiikka-alan keskeisten haasteiden nähtiin liittyvän pikemmin yhdenvertaisuuteen laajassa merkityksessä kuin suoraan sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutuminen yhteiskunnassa vaatii jatkuvaa työtä.

Ympäristöministeriön henkilöstöpoliittinen tasa-arvosuunnitelma on laadittu erikseen.

Lisätietoja:

Ympäristöministeriön toiminnallisen tasa-arvotyöryhmän sihteeri ylitarkastaja Mikko Koskela, p. 050 3868735, etunimi.sukunimi@ym.fi