Hyppää sisältöön

Geenitekniikan ympäristöriskit

Laboratorio
Riku Lumiaro, YHA Kuvapankki

Ympäristöministeriön tavoitteena on ehkäistä ja torjua muuntogeenisten organismien käytöstä aiheutuvia ympäristöhaittoja. Geenitekniikan käyttö aiheuttaa uudenlaisia ympäristöriskejä ja myös eettisiä ongelmia. Ympäristönsuojelun näkökulmasta keskeisiä huolenaiheita ovat muun muassa siirrettyjen geenien leviäminen muihin eliöihin sekä muutokset eliöyhteisöjen monimuotoisuudessa.

Geenitekniikka on biotekniikkaa, jolla kasvien, eläinten ja mikro-organismien perimää voidaan muokata tavalla, joka ei ole luonnossa mahdollista. Siirtämällä geenejä eliöstä toiseen voidaan tuottaa esimerkiksi torjunta-aineita kestäviä kasveja, nopeasti kasvavia kaloja ja myrkyllisiä yhdisteitä hajottavia bakteereja.Geeniteknologian käyttöä säädellään geenitekniikkalailla. Lakia on tarkennettu usealla asetuksella.

Geenitekniikan käytön valvonta

Ympäristöministeriö ohjaa ja valvoo geenitekniikkaa säätelevän lainsäädännön noudattamista ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi.Suomen ympäristökeskus valvoo ympäristökysymyksissä muuntogeenisten organismien tarkoituksellista levittämistä ympäristöön. Lisäksi se arvioi geenitekniikalla muunnettujen organismien käytöstä aiheutuvia ympäristöriskejä ja edistää ympäristöriskien arviointia kehittävää tutkimusta.

Geenitekniikan lautakunta johtaa ja yhteensovittaa geenitekniikkalain valvontaa Suomessa. Lautakunnassa on jäsen myös ympäristöministeriöstä.

Sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa ja valvoo geeniteknologian käyttöä yleisesti sekä erityisesti terveyteen liittyvissä kysymyksissä.

Julkaistu 29.7.2014 klo 14.14, päivitetty 24.5.2016 klo 10.28