Hyppää sisältöön

Hallituksen ilmastopolitiikka: kohti hiilineutraalia Suomea 2035

Hiilineutraali Suomi 2035
 

Sanna Marinin hallitusohjelman (2019) tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä ja ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta. Tämä edellyttää nopeutettuja päästövähennyksiä kaikilla sektoreilla sekä hiilinielujen vahvistamista.

Koska ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden kato ja ylikulutus ovat saman kestävyyskriisin eri puolia, hallitus pyrkii tarttumaan juurisyihin kokonaisvaltaisesti. Keinoihin kuuluvat uudet ilmastopoliittiset päätökset, lähes päästötön sähkön- ja lämmöntuotanto 2030-luvun loppuun mennessä sekä rakentamisen hiilijalanjäljen pienentäminen, kiertotalouden edistäminen ja ilmastoystävällinen ruokapolitiikka. Verotuksen painopistettä siirretään ympäristöhaittojen verottamiseen. Luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen pysäytetään uudistamalla luonnonsuojelulainsäädäntöä, vahvistamalla luonnon monimuotoisuuden suojelun rahoitusta ja edistämällä luonnonvarojen kestävää käyttöä.

Tavoitteen edistämistä ohjaa ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen. Hallituksen linjauksen mukaan ilmastopolitiikkaa tehdään avoimesti ja kansalaisia kuunnellen. Päästövähennykset toteutetaan sosiaalisesti ja alueellisesti oikeudenmukaisesti.

Keskeiset hankkeet

Ministerityöryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

Krista Mikkonen
ympäristö- ja ilmastoministeri
 

Jäsenet

Timo Harakka
liikenne- ja viestintäministeri

Ville Skinnari
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri

Mika Lintilä
elinkeinoministeri

Jari Leppä
maa- ja metsätalousministeri

Li Andersson
opetusministeri

Thomas Blomqvist
pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri
 

Pääsihteeri

Outi Honkatukia
ympäristöneuvos, ympäristöministeriö

Lisätiedot

Outi Honkatukia
ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän pääsihteeri
outi.honkatukia@ym.fi

Riikka Yliluoma
ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
riikka.yliluoma@ym.fi

Riikka Lamminmäki
viestintäpäällikkö
riikka.lamminmaki@ym.fi

Julkaistu 22.1.2020 klo 15.16, päivitetty 16.6.2020 klo 9.26