Hyppää sisältöön

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Ilmastonmuutoksen hillitsemisestä huolimatta ilmasto lämpenee joka tapauksessa, joten ilmastonmuutokseen on kyettävä myös varautumaan ja sopeutumaan.

Ilmastopolitiikassa varaudutaan ilmaston muuttumiseen sekä valtakunnallisesti että paikallisesti. Varautumistoimia tarvitaan kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla ja niihin ryhtyminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on kaikkein kustannustehokkainta.

Sopeutumisen haasteet ympäristöministeriön toimialalla

Ympäristöministeriö vastaa ilmastonmuutoksen sopeutumisen toimenpiteistä erityisesti:

  • alueidenkäytössä, rakentamisessa ja rakennuksissa,
  • luonnon monimuotoisuuden turvaamisessa ja
  • ympäristönsuojelussa
Unto Tapio, YHA Kuvapankki
Unto Tapio, YHA Kuvapankki


Alueidenkäytön kannalta yksi tärkeimmistä sopeutumistehtävistä on tulvariskien hallinta. Muuttuvat tulvariskialueet on otettava huomioon kaavoituksessa ja rakentamisessa. Lisääntyvät ja voimistuvat sateet lisäävät hulevesien hallinnan tarvetta.

Luonnonsuojelussa joudutaan puolestaan sopeutumaan muun muassa siihen, että Etelä-Suomelle ominaiset lajit väistyvät eteläisimpien lajien tieltä ja nykyiset Pohjois-Suomen lajit kärsivät. Metsänraja saattaa nousta nykyistä korkeammalle ja metsien puulajisuhteissa tapahtua muutoksia.

Ympäristön- ja vesiensuojelussa on otettava huomioon esimerkiksi sateiden ja tulvien lisääntyminen, mikä lisää ravinteiden ja haitallisten aineiden huuhtoutumista vesistöön. Ravinteet edistävät sisävesien ja rannikkovesien rehevöitymistä, jota ilmaston lämpeneminen myös osaltaan kiihdyttää.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Antti Irjala, p. 0295 250 102, etunimi.sukunimi@ym.fi
Yli-insinööri Juha-Pekka Maijala, p. 0295 250 173, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 14.5.2013 klo 10.10, päivitetty 30.4.2019 klo 12.36