Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma (2018-2021)

Ajankohtaista

Kuntien ilmastohankkeille lähes puoli miljoonaa euroa

16.5.2019
Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on päättänyt avustaa 12 hanketta, jotka tähtäävät kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Hankkeissa pyritään sitouttamaan kuntien päättäjiä, kuntalaisia sekä kunnan alueella toimivia yrityksiä yhteisiin ilmastotekoihin. Teemoina ovat muun muassa rakennusten, liikenteen ja kulutuksen vähäpäästöisyys.

Ympäristöministeriön nelivuotinen Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä Suomessa. Tavoitteena on, että kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät mahdollisimman paljon, nopeasti, kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi. Tavoitteeseen tähdätään erityisesti kuntaorganisaatioiden ja kuntakonserneiden ilmastotyön edistämisen ja tukemisen kautta, mutta samalla huomioidaan myös kuntien ja alueiden muiden sidosryhmien mukaan ottaminen ilmastotyöhön.

Ohjelmalle on budjetoitu miljoonan euron vuotuinen siirtomääräraha neljän vuoden ajaksi (2018-2021).

Tutustu Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelman tavoitteisiin, nykytilanteeseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin alla. Käy samalla tutustumassa ympäristöministeriön muihin ilmastotyöhön liittyviin kokonaisuuksiin, mm. Kestävä kaupunkikehitys -ohjelmaan ja Puurakentamisen ohjelmaan (linkit oikeassa palkissa).

Tärkeimpiä osatavoitteita

 • Kuntien ja alueiden ilmastotyön edistäminen ja vauhdittaminen
 • Valtion ja kuntien välisen tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen ja voimistaminen ilmastotyön saralla
 • Tavoitteena saada Suomen kunnat laajalti mukaan ilmastotyöhön, vetureina edelläkävijäkunnat ja -verkostot
 • Paikallisen ja alueellisen ilmastotyön rahoitus: erityispaino hankkeissa, joiden tuloksia voidaan soveltaa ja hyödyntää mahdollisimman laajalti Suomessa
 • Parhaiden ilmastoratkaisujen levittäminen yhteistyössä erilaisten sidosryhmien kanssa
 • Kuntien ja alueiden ilmastoratkaisujen viestintä paikallisella, alueellisella ja valtakunnallisella tasolla, #kuntienilmastoratkaisut

Yhteistyö ja verkostoituminen kannattavat

Kunta voi suoraan vaikuttaa vain rajallisesti oman alueensa kasvihuonekaasupäästöjen määrään, mutta yhteistyöllä ja kumppanuuksilla elinkeinoelämän, järjestöjen, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa kunta voi saada paljon aikaan.

Monet kunnat tekevät jo nyt omatoimista, itsenäistä, tavoitteellista ja vaikuttavaa ilmastotyötä. Oman ilmastotyön lisäksi kunnan kannattaa verkostoitua ja tehdä yhteistyötä myös toisten kuntien kanssa seudullisella, maakunnallisella ja valtakunnallisella tasolla. Esimerkkejä innovatiivisista ilmastotyön yhteisöistä Suomessa ovat Syken lanseeraamat Hinku-verkosto ja Canemure-verkosto sekä Kuntaliiton IlmastoKunnat-yhteisö. Kotimaisen yhteistyön lisäksi monet kunnat – erityisesti suurimmat kaupungit – ovat verkostoituneet kansainvälisesti Suomen rajojen yli.

Parhaimmillaan paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen ilmastotyö on laajan ja monimuotoisen konsortion tavoitteellista ja kunnianhimoista yhteistoimintaa, todellista joukkuepeliä. Kuntien ja maakuntien tähtäimessä on pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman mukaisesti hiilineutraali Suomi vuonna 2035. Monet edelläkävijäkunnat tähtäävät hiilineutraaleiksi valtakunnan tavoitetasoa nopeammin, vuoteen 2030 mennessä, edistyksellisimmät jopa vuoteen 2025 mennessä!

Monipuolista rahoitusta monenlaisiin kohteisiin

Ohjelma tukee ja rahoittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä hankinnoilla, valtionavustuksilla ja kokeiluilla. Rahoitettavat hankkeet ovat laajaa, kokonaisuutta, jolla varmistetaan paikallisen ja alueellisen ilmastotyön perusta valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla. Hankkeet mm. parantavat kuntien ja alueiden ilmastotyön tietopohjaa, kehittävät helppokäyttöisiä työvälineitä ja -tapoja sekä testaavat ja konkretisoivat parhaita ilmastokäytäntöjä levitettäväksi koko Suomeen.

Hankinnat

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma rahoittaa vuosina 2019-2020 viittä hankintaa, jotka mm. parantavat ilmastotyön päästölaskentaa ja oheisvaikutusten arviointia sekä ilmastojohtamista paikallisella ja alueellisella tasolla:

 • Alueellisten päästölaskentojen kehittäminen (ALAS) – Syken 2-vuotinen hanke päästölaskentojen yhtenäisyyden, luotettavuuden, vertailukelpoisuuden, jatkuvuuden, kannustavuuden ja oikeudenmukaisuuden parantamiseksi. Taustaa (hiilineutraalisuomi.fi).
 • Kaupunkien ilmastotoimenpiteiden vaikutusarviotyökalu (KILTOVA) – Syken ja kuutoskaupunkien esiselvitys kuntien ilmastotoimien vaikutusarviotyökalun laatimisesta.
 • Maakunnan ilmastotyön vauhdittaminen – aluehallinnon tiekartta – Pirkanmaan ELY-keskuksen kaksivuotinen hanke ilmastoasioiden systemaattiseksi sisällyttämiseksi alueellisen tason viranomaistyöhön. Taustaa (ely-keskus.fi).
 • Ilmastodieetti.fi-laskurin teknisen toteutuksen uusiminen ja keinolaskennan lisääminen – Syken hanke kuluttajan hiilijalanjälkilaskurin päivittämiseksi. Twitter: #ilmastodieetti. Laskuri (Syke).
 • Vähähiilisyyden johtaminen kunnissa – Motivan vetämä kuntien vertaisarviointeihin ja -oppimiseen perustuva hanke, jonka lopputuote on malli vähähiilisyyden ja resurssiviisauden integroimisesta kaupunkien ja kuntien johtamiseen, päätöksentekoon ja toimintaan. Twitter: #ilmastojohtajat. Taustaa (Motiva Oy)

Valtionavustukset

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma avustaa vuosina 2019–2020 aikana kahtatoista hanketta, jotka tähtäävät kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Hankkeissa pyritään sitouttamaan kuntien päättäjiä, kuntalaisia sekä kunnan alueella toimivia yrityksiä yhteisiin ilmastotekoihin. Teemoina ovat muun muassa rakennusten, liikenteen ja kulutuksen vähäpäästöisyys:

 • Keski-Suomen liitto - Pienten Keski-Suomen kuntien ilmastotyön tukeminen yhteistyöllä ja yksillä resursseilla, kuntien ilmastotyön integroiminen osaksi kunnan kiinteää toimintaa
 • Kotkan kaupunki ym. – Joukkoliikenteen ympäristöystävällisen paikallisbrändin korostaminen, saatavuuden ja käytettävyyden helpottaminen sekä ilmastopäästöjen huomioiminen kilpailuttamisessa
 • Turun kaupunki ym. – Resurssiviisaiden kuntien ja yritysten välisen ilmastoyhteistyön kehittäminen
 • Tampereen kaupunki – Kone- ja kuljetuskaluston liikennepäästöjen vähentäminen toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla
 • Lempäälän ja Vesilahden kunta – Ilmastoviestinnän ja -toimintamallien kehittäminen ja toteutus yhteistyössä kunnan eri toimialojen kanssa
 • Valonia – Vähähiilisen liikenteen edistäminen Varsinais-Suomessa – seutukuntakohtaisten tavoitteet ja toimenpidesuunnitelmat vaikuttavan päätöksenteon tukena
 • Kirkkonummen ja Vihdin kunnat – Kahden kunnan yhteinen ilmastokoordinaattori ja tavoitteellisen ilmastotyön juurruttaminen
 • Pirkanmaan liitto – Liityntäpysäköinnin kehittäminen julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyömallilla
 • Kauniaisten kaupunki – Kunnan energiatehokkuushankkeiden kartoitus, pitkän aikavälin suunnitelman laatiminen ja toimintamallien kehittäminen
 • Vantaan kaupunki - Vastuullinen vantaalainen -tapahtumakonsepti kuntalaisen hiilijalanjäljen pienentämisen kannustamiseksi
 • Päijät-Hämeen liitto – Kuntien asukkaiden elämäntapakokeilu sekä kuntien asukkaiden, työtekijöiden ja päättäjien haastaminen elämäntapatestiin ja sitouttaminen pitkäjänteiseen ilmastotyöhön
 • Kuopion kaupunki – Viisaat arjen matkat -kampanja alakoululaisille ja heidän vanhemmilleen

Kokeilut

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma rahoittaa vuoden 2019 aikana viittätoista pienkokeilua. Ilmastopolitiikan suunnitelma linjaa, että kansalaisia kannustetaan puolittamaan hiilijalanjälkensä vuoteen 2030 mennessä. Miten tämä tapahtuu helpoiten ja millaisilla keinoilla ihmisiä voidaan tähän kannustaa? Kokeiluhaku hiilijalanjäljen puolittamiseen etsi ratkaisuja kansalaisen hiilijalanjäljen puolittamiseen. Kokeiluja valittiin 15 arkiliikkumisen, kotien energiatehokkuusratkaisujen sekä kestävän paikallisen kuluttamisen teemoissa. Tutustu kokeilujen kuulumisiin alla:

Miten tulemme rahoittamaan hankkeita v. 2019-2020?

 • Syksyllä 2019 järjestämme hankintakokonaisuuden, jossa etsimme vaikuttavia kansallisen tason ratkaisuja ilmastotyön vauhdittamiseksi ja helpottamiseksi Suomessa. Hankkeet valitaan julkisen kilpailutuksen kautta ja mukaan voivat tulla laajalti kaikki toimijat, eivät pelkästään kunnat, kuntayhtymät ja maakuntaliitot. Teemat ja tarpeelliset lisätiedot julkaistaan elokuussa 2019. Hankintakokonaisuuteen on varattu alustavasti n. 300 000 euroa.
 • Keväällä 2020 järjestämme jälleen valtionavustushaun. Avustuksen hakijoina voivat olla kunnat, kuntayhtymät ja maakunnat. Tavoitteena on edistää ja vauhdittaa kuntien ilmastotyötä päästökaupan ulkopuolisella sektorilla eli taakanjakosektorilla. Kevään 2020 valtionavustuksiin on varattu alustavasti n. 500 000 euroa. Vuoden 2019 haussa avustuskohteita ei ollut rajattu temaattisesti, vaan avustusta saattoi saada hyvin erityyppisiin kunnan ilmastotyötä edistäviin hankkeisiin. Kevään 2020 haussa avustuksia suunnataan tietyille sektoreille, jotka tarkentuvat vuoden 2019 aikana.
Lisätietoja:

Olli-Pekka Pietiläinen, projektipäällikkö, p. 0295 250 316, etunimi-etunimi.sukunimi@ym.fi
Miia Berger, asiantuntija, p. 0295 250 265, etunimi.sukunimi@ym.fi

Twitter: #kuntienilmastoratkaisut

Julkaistu 4.7.2019 klo 10.15, päivitetty 4.7.2019 klo 10.09