Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma (2018-2023)

Ajankohtaista

Kehysriihestä neljä miljoonaa euroa kuntien ja alueiden ilmastotyölle

8.4.2020
Hallitus päätti kehysriihessään varata ensi vuodelle neljän miljoonan euron lisärahoituksen kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Kertaluontoisen lisäyksen myötä kunnille voidaan jakaa nykyistä useammin ja laajamittaisemmin avustuksia ilmastotyöhön. Lisäksi rahoituksen turvin voidaan paremmin päästä kiinni myös EU-rahoitukseen hankkeille, jotka tukevat siirtymää hiilineutraaliin yhteiskuntaan, synnyttävät uusia kestäviä ratkaisuja ja lisäävät työpaikkoja ja kuntien elinvoimaisuutta.

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma vauhdittaa paikallista ja alueellista ilmastotyötä Suomessa. Tavoitteena on, että kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät mahdollisimman paljon, nopeasti, kustannustehokkaasti ja hyväksyttävästi.

Suomi voi saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2035 vain, jos myös kunnat ja alueet tekevät aktiivista ja vaikuttavaa ilmastotyötä. Kunnat vastaavat alueillaan mm. kaavoituksesta, maankäytöstä, liikennesuunnittelusta, energiayhtiöiden omistajaohjauksesta ja rakennusten lämmitysvalinnoista. Omien ilmastotekojensa lisäksi kunnat voivat monin tavoin edistää asukkaiden, elinkeinoelämän, maatalousyrittäjien ja muiden sidosryhmien ilmastotyötä. Kunnat toimivat paikallisen ja alueellisen ilmastotyön alustoina ja mahdollistajina, innostajina ja vauhdittajina.

Lähes puolet suomalaisista asuu kunnissa, jotka tavoittelevat hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Suomen ympäristökeskuksen uuden päästölaskentajärjestelmän mukaan kuntien päästöt ovat laskeneet taakanjakosektorilla kuitenkin vain 12 prosenttia vuosina 2005 – 2017. Päästöjen vaatimaton väheneminen suhteessa hiilineutraaliustavoitteeseen osoittaa, että kuntien ilmastotyön vauhdittamiselle on selkeä tarve.

Tärkeimpiä osatavoitteita

  • Kuntien ja alueiden ilmastotyön edistäminen ja vauhdittaminen
  • Valtion ja kuntien välisen tiedonkulun ja yhteistyön parantaminen ja voimistaminen ilmastotyön saralla
  • Paikallisten ja alueellisten ilmastoratkaisujen rahoitus
  • Parhaiden ilmastotyökalujen ja -toimintamallien levittäminen ja sen rahoittaminen

Rahoitusta kuntien ja alueiden ilmastotyölle

Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma tukee ja rahoittaa kuntien ja alueiden ilmastotyötä hankintojen ja valtionavustusten kautta. Suurin osa ohjelman rahoituksesta suunnataan suoraan kuntien ja alueiden omien ilmastohankkeiden avustamiseen, ja lähtökohtana näissä hankkeissa on ottaa käyttöön parhaita ilmastokäytäntöjä ja kokeilla uusia. Lisäksi osa ohjelman rahoituksesta käytetään kansallisen tason hankintoihin, joiden kautta mahdollistetaan kaikkien kuntien ja alueiden ilmastotyötä muun muassa kehittämällä yhteisiä toimintamalleja, viestintämateriaaleja, tietopohjaa ja koulutuksia.

Esimerkkejä rahoittamistamme kuntien ja alueiden ilmastohankkeista:

Esimerkkejä kansallisen tason hankinnoistamme:

Lisätietoja:

Olli-Pekka Pietiläinen, projektipäällikkö, p. 0295 250 316, etunimi-etunimi.sukunimi@ym.fi
Miia Berger, asiantuntija, p. 0295 250 265, etunimi.sukunimi@ym.fi

Twitter: #kuntienilmastoratkaisut

Julkaistu 7.5.2020 klo 9.07, päivitetty 7.5.2020 klo 10.00