Buildings’ day kokosi kestävän rakentamisen asiantuntijat Pariisiin

RSS
4.12.2015 Harri Hakaste

 

cop 6
Pekka Huovila promoaa SBC-ohjelmaa, paneelin moderaattorina YK:n teknologiakeskuksen johtaja Jukka Uosukainen © Kuva: YM/Harri Hakaste
Rakentamisen ja rakennuskannan merkitys ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta on keskeinen. Tämä kuultiin moneen kertaan eilen Pariisin COP21-ilmastokokouksen yhteydessä järjestetyssä rakentamiseen liittyvässä teemapäivässä. Buildings’ Day keräsi yhteen kestävän rakentamisen vaikuttajia ympäri maailmaa. Suomi oli päivässä näkyvästi esillä YK:n kymmenvuotiseen puiteohjelmaan kuuluvan Kestävät rakennukset ja rakentaminen –ohjelman (SBC) kautta, jota Suomi vetää. Buildings Dayssa Suomea edustivat ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka, allekirjoittanut sekä kestävän rakentamisen asiantuntija Pekka Huovila, joka koordinoi ohjelmaa Green Building Council Finlandin kautta.
COP1
Suomen 10YFP-SBC-lähettiläät Harri Hakaste, Hannele Pokka ja Pekka Huovila. © Kuva: Maria Vuorelma/YM

Rakentamisen päivään sisältyi lähes uuvuttava määrä näkemyksiä, tekoja ja aikomuksia ilmastonmuutoksen hillinnän tiimoilta. Äänessä saivat olla sekä hallitukset, kunnat, elinkeinoelämä kuin rahoittajatkin. Viimeistään nyt on käynyt selväksi, että rakentamisen tarjoamat liiketoimintaedellytykset ilmastonmuutoksen hillinnässä ovat valtavat, ja tämä näkyi myös Pariisissa. Yhä laajemmin aletaan tiedostaa, että rakennuskantaan liittyvät toimet tarjoavat kustannustehokkaimman keinon vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Tapahtuman eri foorumeilla kuullut lausunnot todistivat kestävän rakentamisen hyvistä esimerkeistä sekä kiinnostavuudesta sijoittajille ja eri toimijoille Intiasta Arabiemiraatteihin ja Ranskasta Pohjoismaihin. Kestävät rakennukset ja rakentaminen koetaan vähäriskisenä sijoituskohteena myös ottamatta kantaa portfolion eettiseen ulottuvuuteen.

Avain pysyvästi vaikuttaviin päästövähennyksiin on kuitenkin kansallisessa rakentamisen ohjauksessa. Kansliapäällikkö Hannele Pokka osallistui politiikkatoimia käsittelevään paneeliin, jossa hehkutettiin Suomen edelläkävijyyttä kansallisissa ohjaustoimissa. Pokka korosti pienen maan etuja toimivan sidosryhmäyhteistyön rakentamisessa, päämäärätietoisuutta sekä kykyä nähdä ”metsä puilta”, katsoa isompia kokonaisuuksia yksittäisten teemojen sijaan.

Kykyä keskittyä olennaiseen tarvitaan myös globaalin SBC-ohjelman vetämisessä. Pekka Huovila kertoi omassa paneelissaan keväällä käynnistyneen ohjelman tilanteesta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista tiedon ja toimivien käytäntöjen levittämiseen sekä kestävän rakentamisen kehittämishankkeiden toteuttamiseen. SBC-ohjelma julkisti Pariisissa kehittyville maille suunnatun Trust Fund –haun, jonka puitteissa voidaan toteuttaa 2–3 implementointihanketta, yhteisarvoltaan 500 000 dollaria.

SBC-ohjelman teemaan sopii hyvin Agenda 2030- ja SDG-tavoitteisiin liittyvä slogan Leave no one behind. Sekä Pokka että Huovila korostivat puheenvuoroissaan sitä tosiasiaa, että toimivia välineitä kestävään rakentamiseen siirtymiseen on jo riittävästi tarjolla, ne vain tulisi ottaa käyttöön. Erityisen tärkeää on madaltaa kehittyvien maiden kynnystä hyväksi koettujen toimintatapojen ja ratkaisujen omaksumiseen. Tässä riittää SBC-ohjelmalle savottaa.

COP21 lienee ainutlaatuinen esimerkki tilaisuudesta, jossa maailma kohtaa yhteisen ja yhdistävän haasteen ääressä. Näinä päivinä tällaisia teemoja ei ole liikaa. Ilmastonmuutos on myös esimerkki globaalista ympäristöongelmasta, jonka ratkaisut pohjautuvat paikallisiin olosuhteisiin. Tämä pätee erityisesti rakentamiseen; ratkaisun ytimessä oleva energiankäyttö eli lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto, valaistus saa ilmastosta, kulttuurista ja taloudesta riippuen täysin erilaisen viitekehyksen ja tulkinnan. Tämä näkyi myös Buildings Dayn kattauksessa.

cop 2
Hannele Pokka allekirjoittaa Ranskan Global Alliance for Buildings and Construction –aloitteen. © Kuva: Pekka Huovila

Rakentamisen päivän päätteeksi allekirjoitettiin isolla tohinalla Ranskan kestävää rakentamista koskeva aloite Global Alliance for Buildings and Construction, joka on osa nk. Lima-Paris Action Agendaa. Suomen osalla sitoumuksen allekirjoitti kansliapäällikkömme. Maailma on taas hieman parempi paikka.

Harri Hakaste
yliarkkitehti, ympäristöministeriö

Katso myös Pekka Huovilan haastattelu Pariisista:

 

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.