Ilmastoneuvottelut vaativat luovia ratkaisuja

RSS
14.6.2014 Aira Kalela, ulkoministeriö

Olen osallistunut Bonnissa käytäviin ilmastoneuvotteluihin parin viikon ajan. Olen pyrkinyt edistämään neuvotteluissa sukupuolten tasa-arvoa ja naisten aktiivista osallistumista neuvotteluihin. Työ on tarpeen sen varmistamiseksi, että naiset tuovat neuvotteluihin oman osaamisensa erityisesti heitä koskevissa asioista, kuten sopeutumistoimia edellyttävästä maataloudesta ja vesivarojen huollosta. Esimerkiksi Afrikassa 80 % maataloudesta on naisten käsissä.

Afrikan maiden keskinäistä koordinaatiota on kuluvan vuoden aikana hoitanut Sudan. Ilokseni tapasin epävirallisessa naisverkon iltakokouksessa peräti viisi sudanilaista naista, jotka omassa valtuuskunnassaan hoitavat hyvin erilaisia asioita metsäkysymyksistä teknologiatarpeiden kartoittamiseen.

Erään sudanilaisen kollegani jalanjälkiä seurasi hänen tätinsä ja tämän hoivissa vielä äidinmaitoa tarvitseva vauva. Halu osallistua ilmastotyön voitti käytännön esteet. Pieni lapsi tuli aavikon laidalta Bonnin neuvotteluihin, ja äidin lisäksi hänen hyvinvoinnistaan huolehti perheen täti. Muut lapset olivat jääneet isoäidin hoiviin kotiin.

Neuvottelut uuden ilmastosopimuksen elementeistä ovat edenneet varsin hitaasti. Suomen tuella kokoukseen osallistui vähiten kehittyneistä maista kahdeksan naisedustajaa. Heidän kanssaan olemme pohtineet, miten tasa-arvonäkökulma voitaisiin ottaa uuteen sopimukseen läpileikkaavaksi teemaksi. Olemme käyneet tällaisia keskusteluja kaikkien maaryhmien kanssa, ja kolme maaryhmää on jo ilmoittanut virallisissa kannanotoissaan tai puheenvuoroissaan tukevansa tasa-arvonäkökulmaa. Tukea on tullut Afrikan maiden ryhmältä, vähiten kehittyneiden maiden ryhmältä ja ympäristöintegriteettiryhmältä (Environment Integrity group), jossa ovat edustettuina mm. Meksiko ja Sveitsi.

Työ jatkuu lokakuussa Bonnissa. Sitä ennen valtion päämiehet kokoontuvat New Yorkiin YK:n pääsihteerin ilmastokokoukseen, jolla on tarkoitus vauhdittaa neuvotteluja.

Aira Kalela
ulkoministeriö

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.