Ilmastosopimuksen sääntöjen valmistelu palautui raiteilleen

RSS
11.9.2018 Outi Honkatukia, ilmastoasioiden pääneuvottelija
APa_family2
 

YK:n ilmastoneuvotteluita käytiin Bangkokissa 4.-9.9. Bangkokin neuvotteluviikon tavoitteena oli työstää Pariisin sopimuksen toimeenpanosääntöjä, jotka loppukädessä sanelevat sen, kuinka uskottava ennätysajassa voimaan saadusta sopimuksesta tulee. Kokouksen perusteella sääntökirja on mahdollista saada valmiiksi Puolan Katowicessa joulukuussa 2018 pidettävässä kokouksessa. Sääntöluonnokset edistyivät Bangkokin kokouksessa, mutta eteneminen eri asiakokonaisuuksissa oli varsin epätasaista ja kokonaisuuden kannalta liian hidasta.

Bangkokissa edistyttiin erityisesti läpinäkyvyys- ja raportointikehikkoon liittyvässä työssä sekä Pariisin sopimuksen tavoitteita kirittävään ambitiomekanismiin (global stocktake) liittyvässä työssä. Näistä molemmista saatiin työstettyä yksityiskohtaiset, mutta kohtuullisen pituiset tekstit jatkotyön pohjaksi. Myös muun muassa teknologiakehikkoon ja vastetoimiin liittyvä työ eteni siinä määrin, että nämä tulevat viemään Katowicessa vain vähän neuvotteluaikaa.

Suurin kompastuskivi Bangkokissa liittyi päästövähennystavoitteisiin eli siihen, mitä tietoja ja millä ohjeilla maiden tulee ilmoittaa kansallisista panoksistaan Pariisin sopimuksessa. Saman mielisten kehittyvien maiden ryhmä (LMDC) ajoi Kiinan johdolla sääntöihin palomuuria, jonka mukaan kehittyvillä ja kehittyneillä mailla olisi omat ohjeet ja säännöt. Tämä ei käynyt kehittyneille maille, eikä erityisesti Yhdysvalloille, koska Pariisin sopimukseen ei tällaista palomuuria sisälly.

Kelvollista neuvottelutekstiä Katowicea varten ei Bangkokissa saatu kaikista asiakohdista. Heikosti menneen toukokuun Bonnin kokouksen jälkeen sääntötyö saatiin nyt kuitenkin Bangkokissa takaisin raiteilleen. Lisäksi neuvotteluelimien puheenjohtajat saivat vahvan mandaatin työstää Bangkokin sääntökirjan tekstejä eteenpäin. Nämä tekstit saadaan lokakuun puolivälissä eli viikkoa ennen Puolan isännöimää pre-COP-kokousta.

Pariisin sopimuksen säännöstö on mahdollista saada joulukuussa valmiiksi, kunhan poliittinen tahtotila vain on kohdallaan. Kaikki jäljellä olevat kysymykset ovat luonteeltaan poliittisia eli niitä, joita ratkotaan Katowicen loppumetreillä ministereiden voimin. Näistä suurimmat liittyvät palomuurin ohella erityisesti ilmastorahoitukseen sekä vahinkoihin ja menetyksiin (loss&damage).

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.