KAISUn miljoonat – mitä niillä tehdään ja miksi?

RSS
29.11.2018 Olli-Pekka Pietiläinen ja Miia Berger

Kohti ilmastoviisasta arkea – keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman vuoteen 2030 (KAISU) yksi painopiste on kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittaminen. Vauhdittamiseen on budjetoitu miljoona euroa vuodessa kaudelle 2018-2020. Jos kuulet jossain paikassa sanan KuntaKaisu, se viittaa juuri tähän kuntien ja alueiden vauhdittamishankkeeseen. Kunnat ja alueet ovat avainasemassa, kun Suomi on mukana muiden maiden joukossa hillitsemässä ilmastonmuutosta ympäristöllisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti järkevin keinoin.

KuntaKaisun määrärahaa tullaan kohdentamaan aluksi erityisesti kuntien ja alueiden ilmastotyön tietopohjan vahvistamiseen ja työkalujen kehittämiseen. Ympäristöministeriö on tukemassa esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen ja eräiden isojen kaupunkien hanketta kuntien päästövähennystoimien vaikutusten arvioimiseksi. Päästölaskennan kehittäminen ja yhtenäistäminen sisältyvät myös hankkeen alkutaipaleen tukikohteisiin. Osa alkurahoituksesta on tarkoitus suunnata alueellisen ilmastotyön kehittämiseen ja jatkuvuuden varmistamiseen maakuntauudistuksen pyörteissä.

Kaikkien edellä mainittujen ja tulevienkin hankkeiden yksi tärkeimmistä perusajatuksista on, että tuloksia voidaan hyödyntää mahdollisimman laajalti Suomessa, niin pienissä kuin suurissakin kunnissa, etelässä ja pohjoisessa, kaupungeissa ja maaseudulla.

Alkuvuonna 2019 avataan julkinen haku kuntaorganisaatioiden ilmastohankkeiden avustamiseksi. Tuki kohdistuu erityisesti hankkeisiin, jotka pyrkivät ratkaisemaan kunnan ilmastotyön haasteita ja jotka samalla vähentävät taakanjakosektorin päästöjä (mm. liikenne, rakennusten erillislämmitys, työkoneet, jätehuolto ja F-kaasut). Syksyllä 2019 avataan toinen haku hyvien ilmastoratkaisujen ja käytäntöjen levittämiseksi ja monistamiseksi laajemmalti. Syksyn haussa hakijoina voivat olla muutkin toimijat kuin kuntaorganisaatiot, ja tuettavien hankkeiden tulee kohdistua Suomen kuntien ja alueiden ilmastotyön edistämiseen ja vauhdittamiseen. Lisäksi suunnitelmissa on rahoittaa kansalaisten hiilijalanjäljen puolittamiseen tähtääviä pieniä kokeiluja kunnissa. Kokeilujen haku on tarkoitus aukaista vuoden 2019 alussa.

Kevään ja syksyn 2019 hauista ja hankkeiden valintakriteereistä tullaan tiedottamaan tarkemmin myöhemmin.

Hakujen lisäksi muistiin kannattaa pistää 14.1.2019, jolloin järjestämme ympäristöministeriössä Kuntien ilmastoratkaisut vauhtiin! -työpajan. Päivän aikana kuullaan tuoreita kuulumisia kuntien ilmastotyöstä ja rahoitusmahdollisuuksista, sekä keskustellaan vaikuttavien ilmastoimien edellytyksistä kunnissa.

Ympäristöministeriö toimii tiiviissä yhteistyössä paitsi kuntien ja maakuntien kanssa, niin myös ilmastotyötä rahoittavien ja käytännön ilmastotyötä tukevien tahojen ja hankkeiden kanssa. Yhteistyöllä varmistetaan, että ilmastotyön rajalliset resurssit saadaan mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön Suomen kuntien ja maakuntien vähäpäästöisen tulevaisuuden tukemiseksi. Olisi hienoa, jos mahdollisimman moni kunta ja maakunta tulisi mukaan yhteiseen vauhdittamiseen, kertoisi ilmastotyöhön liittyviä ajatuksiaan ja tuntojaan, pullonkauloja ja kehittämisideoita, onnistuneita käytäntöjä yms. Olemme kuulolla!

Lisätietoja antavat:

Olli-Pekka Pietiläinen, projektipäällikkö, p. +358 295 250 316, etunimi-etunimi.sukunimi@ym.fi

Miia Berger, asiantuntija, p. +358 295 250 265, etunimi.sukunimi@ym.fi

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.