Kaupungeilla tärkeä rooli ilmastoratkaisuissa

RSS
16.11.2013 Outi Leskelä, ympäristöministeriö
Varsova cop19
© Outi Leskelä

Ilmastoneuvotteluissa keskustellaan uuden ilmastosopimuksen solmimisen lisäksi myös kunnianhimon nostamisesta jo ennen vuotta 2020 (Durbanin toimintaohjelman eli ADP:n toinen neuvotteluraide). Aikaisemmin tänä vuonna aiheen alla on järjestetty työpajoja energiasta sekä maankäytöstä - nyt Varsovassa pureuduttiin kaupungistumiseen ja tarkemmin liikenteen ja rakentamisen haasteisiin sekä mahdollisuuksiin.

Työpajassa esiteltiin konkreettisia toimia eri puolilta maailmaa: Puolasta Kiinaan ja Keniasta Argentiinaan sekä niin valtioiden, alueiden, paikallistason, elinkeinoelämän kuin kansalaisjärjestöjen toimia. Tarkoitus on löytää uusia kustannustehokkaita päästövähennysmahdollisuuksia, joita voisi panna toimeen nopeasti ja tasapuolisesti eri maissa.

Kaupungistuminen on lisääntynyt huimaa vauhtia viimeisten kymmenien vuosien aikana, etenkin kehittyvissä maissa: vuonna 2050 kaksi kolmasosaa maailman väestöstä asuu kaupungeissa. Tulevaisuuden maailma on siten kaupunkien maailma – ja tärkeä kysymys on, miten nämä kaikki miljoonat kaupunkilaiset liikkuvat, kuluttavat ja asuvat. Kaupunkien tulee siten olla osa ilmastonmuutoksen ratkaisua ja astua vähähiiliselle polulle. Eikä ainoastaan vähentää päästöjä, vaan myös voimistaa kaupunkien vastustuskykyä. Hyvä esimerkki ovat Bangkokin tulvat muutama vuosi sitten, joissa menetettiin huomattava osa maailman tietokoneiden valmistuksesta ja huomattava määrä kansainvälisiä investointeja.

Useat kansainväliset ja alueelliset järjestöt tekevät jo yhdessä toimia kaupunkien päästöjen vähentämiseksi. Työpajassa esiteltiin ICLEI:n (International Council for Local Environmental Initiatives) tuella kehitetty kaupunkien ilmastotoimien rekisteri, joka listaa paikallistason päästöjenvähennystoimia. Maailmanpankki taas keskittyi rahoituksen löytämiseen. Koska vain harvat kaupungit pääsevät kiinni lainarahaan, on maailmanpankki aloittanut Low Carbon Livable Cities (LC2) aloitteen, joka rahoittaa neljän vuoden ajan 300 kehitysmaan kaupungin vähähiilistä ja ilmastomyönteistä kehitystä. YK:n vastaus kaupungistumisen haasteisiin rakennussektorilla on Cities for Climate Change, lisäksi UN-Habitat listaa useita esimerkkejä onnistuneista kaupunkien hillitsemis- ja sopeutumistoimista.

Liikennesektorin suhteen todettiin, että kasvava liikenne on osa köyhyyden poistamista ja kehittymistä. Emme siten tarvitse vähemmän liikennettä, vaan sen tulisi olla erilaista, kestävämpää. Tässä kasvavilla kehitysmaiden kaupungeilla on tärkeä mahdollisuus muuttaa suuntaa. Päästöjen vähentämisen lisäksi ne saisivat myös muita lisähyötyjä: liikenneturvallisuuden paraneminen sekä ruuhkien ja ilmansaasteiden väheneminen.

Työpajan esitykset löytyvät UNFCCC:n sivuilta.

Outi Leskelä, ympäristöministeriö

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.